Fietsrapport Aartselaar - 2024
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet door kan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen, straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Solhof zijn niet opgenomen in deze studie.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.
In een aparte oplijsting van de binnenwegen, hebben we ook de 'doorsteekjes' geïnventariseerd. Waar de weg eindigt voor de automobilist, kan de fietser en voetganger zijn weg verder zetten.

In 2023 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:

 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto's, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluiting
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering 'waarheen leidt deze weg'

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen.
De groene en blauwe lijnen zijn bestaande binnenwegen. De groene scoren 7/10 of meer, de blauwe minder dan 7.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken. Meestal kan je dan nog verder naar rechts klikken voor bijkomende foto's.
De detailscore van elke binnenweg vind je in een afzonderlijke tabel.Binnenwegen Aartselaar weergeven op een grotere kaart

De volledige inventaris van de binnenwegen met alle details staan in deze tabel. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrij-factor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores.

We bespreken 21 bestaande binnenwegen. De doorsteken zijn ter aanvulling en worden niet opgenomen in de resultaten.

Als totaalscore komen we uit op 67%, tegenover 45% in 2018. Alle wijken gaan erop vooruit.
De specifieke scores zijn: wegdek 48%, breedte 74%, zichtbaarheid 57%, aansluitingen 88% en signalisatie 67%.

Anderzijds ervaren wij een aantal blijvende problemen:

 • Om de binnenwegen echt te kunnen promoten als een valabel alternatief moet het wegdekcomfort verbeteren.
  • Onverharde wegen hebben putten en plassen en worden moeilijk berijdbaar: Bijvoorbeeld Groenenhoek, Groeningelei, Reukenspad en Pannenbossen. Onverharde wegen kunnen ook comfortabel zijn, mits ze goed aangelegd en onderhouden zijn.
  • Wortelopdruk bij asfalt kan vermeden worden door een goede fundering. Waar het toch optreedt, kan het afgefreesd worden.
 • Hier en daar is, voor breedte en zichtbaarheid, onderhoud nodig, en er staan nog altijd te veel obstakels. Zie hiervoor ons paaltjesdossier.
 • Voor zichtbaarheid moeten overhangende hagen en struiken regelmatig gesnoeid worden. (bijvoorbeeld Reukenspad, laatste gedeelte: ook als 'Raafpad' aangeduid.
 • Verlichting Bij het vervangen van de oude lampen door led-verlichting kan er voor trage wegen gedacht worden aan slimme systemen die de natuur zo weinig mogelijk storen.
 • De signalisatie is niet altijd consequent of aanwezig: Bewegwijzering: belangrijke binnenwegen die wijken verbinden verdienen duidelijke wegwijzers.

De Lindelei werd in 2023 heraangelegd en geknipt ter hoogte van de begraafplaats. Dit is een grote verbetering naar de veiligheid van de fietsers. Deze route is dan ook een belangrijke scholenroute richting middelbare scholen in Kontich.