Fietsrapport Aartselaar - 2024
Comfortmeting
Inhoud

"Meer mensen veilig op de fiets". Dit is de slogan van de Fietsersbond. Het is tevens de bekommernis van onze politici die beseffen dat de fiets een alternatief kan zijn voor de auto. Meer mensen op de fiets betekent dan ook minder auto's op onze overvolle wegen.

Bedrijven kunnen fiscaal gestimuleerd worden om vergoedingen uit te betalen aan werknemers die met de fiets komen werken. Maar maatregelen hebben pas echt effect als het fietsen zelf niet alleen veilig maar ook aangenaam en comfortabel kan gebeuren. Vooral nodeloze oneffenheden in de weg worden door veel fietsers als ergerlijk ervaren.

In principe moet een fietspad minstens hetzelfde wegdekcomfort bieden als de rijbaan ernaast (Vademecum Fietsvoorzieningen). In de praktijk blijft dat echter vaak dode letter... Zie ook ons Fietsersbond Memorandum voor de verkiezingen van 2024.

De discussies of een bepaalde oneffenheid aanvaardbaar is of niet, is soms een welles-nietes-spel. Sinds 2007 hebben we echter een instrument in handen om op objectieve manier het rijcomfort van een fietspad (en de rijweg) te meten: de comfortmeetfiets. Dit heeft er toe geleid dat er sinds 2011 een maximumwaarde bestaat voor oneffenheden op een nieuw aangelegd fietspad.

In eerste instantie werd een volledige inventaris opgesteld van de fietspaden in de gemeente.

Vervolgens werden alle fietspaden onderworpen aan de audit:

Opgetekend werd met welk materiaal het fietspad is aangelegd, of het een oud of nieuw fietspad betreft, enkel- of dubbelrichting, toegelaten snelheid autoverkeer, aanliggend of vrijliggend en het aantal fietspaden.

De gegevens zijn verzameld op een rekenblad waarmee de diverse scores worden berekend voor trillingscomfort, breedte en buffer. De totaalscore is samengesteld uit 60 % rijcomfort, 20% breedte en 20% buffer

Van alle geëvalueerde wegen wordt dan een totaalscore berekend in functie van de lengte van de verschillende opgemeten fietspaden. De totaalscore is dus het gewogen gemiddelde van alle fietspaden samen.

De volledige gegevens van de comfortmeting vindt u in een afzonderlijke tabel.

De kaart hieronder geeft een overzicht van de geëvalueerde wegen.
- dunne lijn = éénrichtingsfietspad
- dikke lijn = tweerichtingsfietspad

- groen: score ≥ 7,5 op 10
- blauw: score tussen 5 - 7,4 op 10
- rood: score < 5 op 10


Kaart Comfortmeting Aartselaar weergeven op een grotere kaart.

Er is veel verbeterd tijdens de voorbije 6 jaren.

De Kleistraat scoorde dermate slecht, dat het eerder aangewezen was om op straat te fietsen. De Kleistraat werd ondertussen opnieuw aangelegd. Aansluitend met het kruispunt Baron Van Ertbornstraat is nu ook het fietspad tot aan Kontichsesteenweg vernieuwd.

In Langlaarsteenweg hadden we een ander probleem. Bij elke nieuwbouw wordt het fietspad opengebroken voor nutsvoorzieningen. Nadien wordt het dichtgegooid. Dan is het lang wachten op het herstel in nieuw-staat. Dit moet sneller en beter kunnen. Het fietspad dat enkele jaren geleden nieuw werd aangelegd, wordt stilaan een lappendeken van (slechte) herstellingen. Op 6 jaar tijd is er één stukje van 20 meter hersteld. Verder ligt het fietspad er nog steeds betreurenswaardig bij.

Langsheen N177(A12) hebben we geen scores gemeten aangezien het hier een gewestweg betreft, waarover de gemeente geen zeggenschap heeft. Tussen Langlaarsteenweg en Atomiumlaan (richting Antwerpen) hebben we een goed, degelijk fietspad. Vanaf grens Reet (Pierstraat) tot Langlaarsteenweg is het fietspad ondermaats en op de meeste plaatsen ronduit gevaarlijk. Het fietspad ligt te kort bij de rijweg waar auto's en bussen voorbijrazen. Het fietspad is niet verlicht 's avonds en 's nachts. De talrijke in- en uitritten van bedrijven en winkels brengen de fietser constant in gevaar. Ook dit is in de voorbij 6 jaar ongewijzigd. Het is nog altijd wachten op een vernieuwing/verbreding van het fietspad MET verlichting. Hopelijk in 2030 ??

Aan de overzijde, eveneens langs N177, van aan de grens met Wilrijk tot aan de grens met Schelle is het fietspad slechts 6 dalles breed, m.a.w 1,80m. Door de overhangende bermbegroeiingen wordt dit gereduceerd tot amper EEN meter breedte, voor een dubbelrichtingsfietspad. Hier blijft het AWV sterk in gebreke...