Fietsrapport Aartselaar - 2012
Fietsbeleid
Inhoud

Fietsers zijn als bijen: als je er veel ziet, is de omgeving gezond.

Een gemeente doet er goed aan om in te zetten op meer fietsers. Zo wordt de fiets de basis van een goed lokaal mobiliteitsbeleid. Je vindt er alles over in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012.

Hoe zat het in de huidige legislatuur?
Wat zeiden het bestuursakkoord 2007-2012 en andere beleidsdocumenten over fietsbeleid, en wat is daarvan ook echt waargemaakt anno 2012?
Wordt er werk gemaakt van het gemeentelijk mobiliteitsplan?
Hoe communiceert de gemeente over zijn fietsbeleid?


Aan de hand van het bestuursakkoord 2007-2012 evalueren we in hoeverre de doelstellingen voor Aartselaar werden gerealiseerd tijdens deze periode.

1. Beleidsplan verkeersveiligheid Aartselaar 2007-2012

Wat staat er in het plan?
Aanleg van veilige fiets- en wandelroutes
Inrichten van zone 30 omheen winkelcentrum en woonbuurten
Inrichten van fietssuggestie-stroken (waar fietspaden niet mogelijk zijn)
Verkeersrem-mende maatregelen rond scholen
Bestaande voetwegen heropend of onderhouden
Werd het uitgevoerd?
Langlaarsstwg, Guido Gezellestr en Helststr heraangelegd
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd (uitz bib)
Uitgevoerd, maar veiligheid kan veel beter
Enkel Reukenspad aangelegd. Ondermaats uitgevoerd
Hoe wordt bewustmaking van bevolking geļntegreerd in het plan?
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Niet in plan
Werd de bewustmaking uitgevoerd?
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd2. Intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek - Aartselaar

Wat staat er in het plan?
Verbeteren fietskarakter in Zinkvalstraat
Nemen van snelheidsremmende maatregelen in alle kernen
Werd het uitgevoerd?
Gedeeltelijk autovrij gemaakt
Niet uitgevoerd
Hoe wordt bewustmaking van bevolking geļntegreerd in het plan?
Niet in plan
Niet in plan
Werd de bewustmaking uitgevoerd?
Niet uitgevoerd
Niet uitgevoerd

  • Van het beleidsplan werden enkel de verkeersremmende maatregelen aan de scholen uitgevoerd en werden enkele fietspaden heraangelegd. De maatregelen aan de scholen zijn opgelegd door de hogere overheid en zijn dus geen initiatief van Aartselaar.
  • De logische snelheid van 50 km/u werd ingevoerd in de Kleistraat, Dijkstraat, Cleydaellaan en Bist.
  • Halverwege de Halfstraat werd een ‘knip’ aangebracht en daarmee is een einde gekomen aan de overlast van sluipverkeer tussen Pierstraat en N177
  • Van het intergemeentelijk mobiliteitsplan is niets uitgevoerd.
  • Aan bewustmaking werd niet gewerkt.