Fietsrapport Aartselaar - 2024
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (Openbaar Vervoer-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum voor de verkiezingen.

Fietsersbond Azura heeft screeningen van de fietsenstallingen uitgevoerd in 2012 en 2018. Wij presenteren hier de nieuwe toestand van begin 2024.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

 • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto�s of moeilijke passage te voet
 • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
 • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
 • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
 • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen. De betrouwbaarheid van deze score is plus-minus 1 is. Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (6 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een ikoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Fietsstallingen Aartselaar weergeven op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de stallingen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel .
Je vindt daarin per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaal score.
Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

We komen voor Aartselaar op 109 locaties, dat is nagenoeg hetzelfde als in 2018. In 2018 hadden we slechts 10 plaatsen met een goede stalling (score minstens 7), en nu al 27, dat is een heel mooie vooruitgang. Op 26 plaatsen ontbreekt er nog een stalling (38 in 2018). Die plaatsen zijn met een nul meegerekend.

De totaalscore is voor Aartselaar gestegen van 24% in 2018 naar 32,5% in 2024.
De specifieke scores zijn: ligging 74%, capaciteit 53%, veiligheid 30%, comfort 29% en onderhoud 47%. Zie tabel.

De gemeente telt op haar grondgebied liefst 43 bushaltes, maar slechts aan de helft daarvan zijn er fietsvoorzieningen. Een zeer klein percentage daarvan kan als goed bestempeld worden. Eén degelijke fietsenstalling werd voorzien in de Kapellestraat 76, in samenwerking met De Lijn. Daar waar er aan de bushaltes geen voorzieningen zijn is 'wildparkeren' van de fiets aan de orde: verankeren aan hekken en verkeerspalen, of bij gebrek daaraan gewoon op het voetpad in de hoop dat bij terugkeer de fiets er nog staat.

De wielklemmen, ook wel 'velgenvreters' genoemd, maken meer dan 90 % uit van de voorzieningen en komen zowel voor aan bushaltes als aan het gemeentelijk patrimonium en handelaars. Dit resulteert uiteraard in een ondermaatse score voor veiligheid en comfort.

Met een score van 3 op 10 is een inhaalbeweging dus meer dan noodzakelijk.
Vooreerst dienen er aan de meeste bushalten voldoende veilige fietsparkeerbeugels te worden voorzien.
Aansluitend moeten op andere publieke plaatsen de honderden velgenvreters stelselmatig worden vervangen door veilige fietsparkeerbeugels.
We zijn erg blij met de ruime nieuwe overdekte stalling aan het zwembad. Ze krijgt van ons 10/10.

 • Er is geen vooruitgang bij de "uitbatingen met parking": baanwinkels bijvoorbeeld. Hoe is het mogelijk dat zo'n parking een vergunning krijgt?
  Prioriteiten voor verbetering zijn:
  • Baanwinkels langs N177: JBC, Torfs, Berca, Chateau d'Ax, Alternate, Kwantum, E5, SKM, Van Marcke, snooker de Leug, bakker Hilde Peeters.
  • Supermarkten terwijl Carrefour het zéér goed doet (10/10), doet Delhaize het zeer slecht (3/10).
  • Sportclubs en jeugdbeweging zoals aan chirolokalen en Sporthal
 • In winkelstraten, waar wij leunbeugels dicht bij de winkels verwachten, is er meer nood.
 • Wat is het beleid voor fietsparkeren bij kerken? Zowel aan St Leonardus (slecht) als aan St Jan (ontbrekend) is het bedroevend.
Donkey Republic

De deelfietsen van Donkey Republic zijn in 2022 neergestreken in Aartselaar. Zij zijn gebaseerd in publieke fietsenstallingen zoals langs A12, kruispunt Cleydaellaan en centrum Aartselaar op het Laar. Hier dreigt een capaciteitstekort, als ze de plaats van andere fietsenstallingen innemen.

Thuisparkeren

Deze studie bekeek alle publieke bestemmingen, maar veel bewoners hebben het thuis ook moeilijk om hun fiets goed te parkeren. Auto's krijgen parkeerruimte; voor fietsen is er nergens plaats. Daarom vragen wij aandacht voor buurtstallingen, voortuinstallingen en bouwvoorschriften. De behoefte is groot in straten met gesloten bebouwing zonder voortuin, en appartementsgebouwen. Als bewoners hiervoor een oplossing vragen, zou het gemeentebestuur hen een keuze kunnen voorleggen:

Voortuinstallingen

Waar de voortuin de enige mogelijkheid is om fietsen thuis te parkeren, moet soepel worden omgegaan met bouwvergunningen voor aanleg van een overdekte fietsenberging.

Bij nieuwbouwprojecten voor woningen is vaak te weinig aandacht voor het thuis stallen van fietsen.

Kortom

Wij verwachten van het gemeentebestuur een helder beleid voor fietsparkeren met consequente keuzes.
De gemeente moet, met de hulp van de Fietsersbond, enerzijds het goede voorbeeld geven en anderzijds de handelaars en andere uitbaters aansporen tot het plaatsen van degelijke fietsenstallingen.
Door mooie, veilige en comfortabele fietsparkings te voorzien, worden mensen aangemoedigd om met de fiets te gaan winkelen, sporten, ontspannen ...