Fietsrapport Aartselaar - 2024
  
Paaltjes
Inhoud

We hebben een inventaris gemaakt van alle paaltjes in Aartselaar. Ook andere obstakels op fietspaden en doorsteekjes zijn in deze inventaris opgenomen. Obstakels kunnen zijn: Blokken, omgekeerde U-profielen (verder beugels genoemd), grote stenen, hinderend straatmeubilair, en zelfs slechtgeplaatste verkeersborden. Drempels werden hier niet opgenomen. Elke locatie met een obstakel werd gefotografeerd. In het typische geval staan er paaltjes bij het begin en einde van de binnenweg of doorsteek. Hierdoor krijg je twee locaties te zien.

We geven geen score. We geven per locatie een aanbeveling: a) behouden, b) herzien of c) weghalen.

Dit luik werd in 2018 toegevoegd, maar nog niet ingevuld in de gemeente Aartselaar. We kunnen dus nog geen vergelijking over de tijd maken zoals in onze buurgemeentes die hier toen wel reeds aandacht aan geschonken hebben. We dachten dat we in Aartselaar niet zo heel veel paaltjes hadden en zagen er toen niet het nut van.

Nu, bij de herinventarisatie van de binnenwegen, zijn we wel overstag gegaan. Er staan er veel meer dan we eerst dachten. Vandaar een nog meer volledig Fietsrapport in 2024 voor Aartselaar.

 1. Op plaatsen waar geen auto's (kunnen) komen, zijn paaltjes overbodig.
 2. Lage (stenen) blokken met scherpe randen zijn gevaarlijk.
 3. Tussenafstand tussen paaltjes moet minstens 160 cm bedragen.
 4. Paaltjes zijn het beste rond en rood-wit van kleur.

Het plaatsen van paaltjes op een weg kan een voordelige en efficiënte manier zijn om motorvoertuigen te weren. Een kleine investering met nauwelijks onderhoudskosten.
Het lijkt een automatisme geworden om aan beide uiteinden van een doorsteek paaltjes te zetten zonder verder na te denken over het nut, de noodzaak en de vormgeving.

Paaltjes zijn niet enkel een permanente vorm van discomfort voor de fietser, ze zijn ook een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen.

Elk jaar worden heel wat ‐ vooral oudere ‐ fietsers opgenomen in het ziekenhuis na een aanrijding met een paaltje. De meeste ongevallen tegen paaltjes gebeuren in de schemering of duisternis. Een ander nadeel is dat de doorgang ook belemmerd wordt voor hulpdiensten, en strooiwagens bij glad weer.

We baseren ons op de aanbevelingen van Fietsberaad en de vernieuwde versie van het Vademecum Fietspadenvoorzieningen (2022). Fietsberaad raadt aan om paaltjes enkel te plaatsen als het strikt noodzakelijk is. Als het niet zonder palen kan moet de wegbeheerder alles doen om de veiligheid te garanderen. Daarom: 1) plaats alleen palen als de noodzaak duidelijk aangetoond is. 2) voor bestaande situaties: verwijder de palen tenzij de noodzaak aangetoond is.

Volgens kenniscentrum Fietsberaad Nederland:

 1. Niet aan een bocht of kruispunt
 2. Niet in de natuurlijk rijlijn van de fietser = 30-160 cm van de rechterrand
 3. Tussenbreedte minstens 160 cm
 4. Inleidende markering: streep geschilderd vanaf 10m voor de paal en errond
 5. Op donkere locaties zonder openbare verlichting: met LED-licht
 6. De paal zelf:
  • Liever wat dikker (16 cm diameter)
  • Hoogte 85 cm ‐ een reeks paaltjes = altijd even hoog
  • Kleur: 50% wit ‐ 50% rood
  • Reflecterend

De beschreven toestand van de paaltjes dateert van augustus 2023 en is dus een momentopname. Ondertussen kunnen zich wijzigingen voorgedaan hebben. Alle waarnemingen zijn gebeurd tijdens de dag. Wat de aanwezige verlichting betreft, is dus niet gecontroleerd wanneer en hoe lang die ook effectief gebruikt wordt.


Paaltjes Aartselaar weergeven op een grotere kaart

Gebruik deze link voor de volledige tabel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10zOx5Frnjz5c4cHCG3Ltuz76EtzNJh5k/edit#gid=342383117?usp=sharing.

Alle details (beschrijving en foto's) staan in een handige PDF per wijk:

 • Wijk Bruynenbaert: Beukennotendreef, Jan Stobbaertslaan, Drie Bunder, Groeningenlei/Kontichhof, Pannenbossen
 • Wijk Buerstede: Groenenhoek, Potaerdestraat, Zinkvalstraat
 • Wijk De Leug: Bibliotheek Carillolei, Pater Damiaanlaan, Leon Gilliotlaan, Nachtegaallaan, Frederik Sheidlaan/Leugstraat, Leeuwerikenlaan, Lijsterlaan
 • Wijk De Koekoek: Jan Blockxlaan, Van Hooflaan, Hullebroecklaan, Koekoekschenweg
 • Wijk Lindenbos: Pierstraat, Berkenlaan, Halfstraat, Reukenspad
 • Wijk 't Heiken: Bonte Koe
 • Wijk Ten Dorpe: Jan Davidlaan, Leon Gilliotlaan, Voetweg 22, Baron van Ertbornstraat/Frits Van den Berghelaan
Het gemeentebestuur is bezig met het verbeteren van de toestand. Paaltjes worden weggehaald of beter geplaatst. Wij volgen de situatie op en maken updates.