Fietsrapport Boechout/Vremde - 2018
Fietsbeleid
Inhoud

Boechout-Vremde haalde de titel “Fietsgemeente van Vlaanderen” binnen voor het jaar 2012 en 2015: een terechte overwinning ? In dit luik van het fietsrapport gaan we na of er in Boechout-Vremde, een fietsvriendelijk beleid gevoerd wordt.. .

We kijken niet enkel naar het verleden maar werpen ook een blik op de toekomst. Om het het beleid in verleden te toetsen, raadpleegden we de gemeentelijke beleidsnota 2013-2018 en vergeleken die met de toestand medio 2018. De toekomstige beleidsplannen toetsen we aan de hand van het Mobiliteitsplan 2018, dat begin dit jaar goedgekeurd werd door de gemeenteraad

Volgende beleidsplannen werden gedefinieerd in de beleidsnota 2013-2018. In deze tabel vermelden we de status van de plannen op dit moment.

Beschrijving

Status

Fietsverbinding Boechoutveldweg, tussen Lindelei en Weverstraat (met aansluiting op dorpsschool Vremde) wordt verder afgewerkt

Uitgevoerd

Fietsverbinding Spoorweglei - Molenlei, tot fiets- en voetgangerstunnel wordt verder afgewerkt

Uitgevoerd

Fietspad Alexander Franckstraat

Uitgevoerd

Fietsverbinding onderzoeken Alex. Franckstraat - Boshoek, dreef en Holleweg

Onderzoek uitgevoerd. Fietsverbinding komt er niet.

Fietssuggestiestroken in deel van Boshoek

Uitgevoerd

Heraanleg fietspad Binnensteenweg

Uitgevoerd

Blijven ijveren voor fietstunnel Oude Steenweg-Binnensteenweg

Geen vooruitgang. De gemeente heeft ingestemd met de brug van de provincie.

Fiets- en voetpad Borsbeeksesteenweg van tramterminal tot Capenberg

Niet uitgevoerd. Wel tijdelijke verbetering dmv aanbregen van slemlaag en paaltjes.

Fiets- en voetpad Groenstraat van Vremdesesteenweg tot Vogeltjeswijk

Uitgevoerd

Fietsverbinding Sneppenbosweg (aansluiting op Bulka)

Niet uitgevoerd. Verharding is wenselijk.

Fietspad deel Wommelgemsesteenweg

Niet uitgevoerd.

Fietspad deel Broechemsesteenweg (indien heraanleg Broechemsesteenweg met gesubsidieerde riolering)

Niet uitgevoerd

Fietsverbinding Doornstraat

Uitgevoerd.

Werk maken van veilig beperkt eenrichtingsverkeer fietsers, o.a. in de Heuvelstraat, deel Jan Frans Willemsstraat en Dr. Theo Tutsstraat

Enkel uitgevoerd gedeelte Heuvelstaat .

Inventarisatie en voorzien van fietsenstallingen en schuilhuisjes aan o.a. haltes openbaar Vervoer • VELO / Bluebike – fietsproject realiseren

Uitgevoerd.

Ruimte voor alternatieve en bakfietsen in fietsenstallingen

Niet uitgevoerd.

Herinrichten, effectieve bescherming of herstel van trage wegen:

 • Doornstraat
 • Bistweg
 • Pastoorsleike
 • Sneppenbosweg
 • Bloemenhof
 • Millegemweg
 • Scoutsweggetje (zijstraat Van Colenstraat)
 • Verbinding tussen N10 en Alex. Franckstraat, langs Alexianenweg
 • Verbinding tussen Pooiegemweg
Meeste bevinden zich in goede conditie of verbeteringen zijn uitgevoerd.


In het mobiliteitsplan van 2006 komt het woord fiets 88 maal voor. Dit stijgt naar 202 als we dezelfde oefening maken voor het mobiliteitsplan van 2018. Hierdoor komt het veruit op de eerste plaats ! Een posifieve evolutie maar cijfers zeggen niet alles.

Het fietsbeleidsplan voor 2018 werd geïntegreerd doorheen het mobiliteitsplan: per werkdomein, waar nodig geacht, is een paragraaf toegevoegd met focus op ‘fietsen’. Door deze aanpak worden de vele mobiliteitsvoorstellen telkens getoetst aan de impact voor de fietser.

Aldus bevat dit mobiliteitsplan 2018 vele beleidsmaatregelen die de fiets aanbelangen.

Het bevat een actieplan met 104 aanbevelingen met een timing:

 • Korte termijn 0-3 jaar (KT): 2017 – 2020;
 • Middellange termijn 4-10 jaar (MLT): 2020 – 2027;
 • Lange termijn +10 jaar (LT): vanaf 2027.

Van de 104 aanbeveling zijn er 54 met een directe positieve impact naar de fietser toe.
De timing van deze is als volgt:

 • KT: 38
 • MLT: 14
 • LT: 2

2 geplande voorstellen vallen op.

 • De fietsstraat wordt geintroduceerd in Boechout-dorp: 6 straten worden volledig of gedeeltelijk omgedoopt tot fietsstraat.
 • De N10 en spoorweg A’pen – Lier, worden beiden erkend als een barriere voor de fietser.
  Tunnels en/of overbruggingen worden voorgesteld om deze barrieres te doorbreken .
  Hierbij moet wel vermeld worden dat voor beiden de bevoegdheid niet enkel op gemeentelijk vlak ligt.
 • Alle lokale wegen type 2 (gebiedsontsluitingsweg) dienen een
  aangepaste fietsvoorzieningen te hebben volgens wegtype en ruimtelijke omgeving. Voor Boechout-Vremde omvat dit alle "Steenwegen".
 • De wegen in de centrums van Boechout-Vremde worden gecategoriseerd als “Lokale weg type 1” en zo ingekleurd als Zone 30.

De gemeente Boechout-Vremde werkt aan een beleid dat rekening houdt met het comfort en veilgheid van de fietser en fietsgebruik stimuleert.

 • Alle beleidsmaatregelen vermeld in ons fietsrapport 2012 zijn uitgevoerd.
 • De meeste beleidsmaatregelen vermeld in de beleidsnota 2013-2018 zijn uitgevoerd, goedgekeurd of gepland.
 • Het Mobiliteitsplan voor 2018 bevat veel aanbevelingen ter bevordering van fietsgebruik, verhoging van fietscomfort en veiligheid. Ook bij andere beleidsaanbevelingen wordt er rekening gehouden met de fietser.
FB Boechout-Vremde zal constructief meewerken met de volgende legislatuur zodat deze plannen opgenomen worden in de toekomstige beleidsplannen en uitvoeringsbesluiten.