Fietsrapport Edegem - 2018
  
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet doorkan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Fort V, Park Centrum en Romeinse Put zijn niet opgenomen in deze studie.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.
Daarbij geven we ook aan waar een extra doorsteek gewenst is.

In 2017 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar, Edegem, Kontich en Mortsel gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto’s, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering “waarheen leidt deze weg”

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen.
- De groene en blauwe lijnen zijn bestaande binnenwegen, De groene scoren 7/10 of meer, de blauwe minder dan 7. De oranje lijnen zijn gewenste binnenwegen.
- De dikke lijnen zijn onze absolute prioriteiten voor verbetering.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken. Meestal kan je dan nog verder naar rechts klikken voor bijkomende foto’s.
De detailscore van elke binnenweg vind je in de afzonderlijke tabel.


Bekijk Binnenwegen - Fietsrapport Edegem op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de binnenwegen met alle details verwijzen we naar de tabel hieronder. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

We komen nu aan 45 bestaande binnenwegen, tegenover 38 in 2012. Oonder andere doorheen nieuwe bouwprojecten zijn er binnenwegen bijgekomen.
Als totaalscore komen ze uit op 60%, tegenover 57% in 2012. De scores per categorie zijn: wegdek 60%, breedte 67%, zichtbaarheid 71%, aansluitingen 56% en signalisatie 46%.
De Fortwijk hinkt achterop doordat de wegen rond Hof ter Linden in slechte staat zijn.
Daarnaast duiden we 7 gewenste verbindingen aan.

Aan de bestaande binnenwegen is sinds 2012 weinig verbeterd. Alleen op B05 Grote Dries-Elsbos is het wegdek vernieuwd.

Het wegdekcomfort van de bestaande binnenwegen varieert sterk en lijkt te lijden onder een gebrek aan zorg. De berijdbare breedte wordt beperkt door gebrek aan randonderhoud en een teveel aan paaltjes. Zie hierovoor ons paaltjesdossier.

De zichtbaarheid wordt beperkt door hoeken van 90° en uitgegroeide hagen. Verlichting is er meestal wel aan doorsteken in woongebied. Aan de aansluitingen moeten fietsers in Edegem vaak moeilijke “chicanes” (slalom) en drempels passeren; soms ontbreekt een parkeerverbod. Aan de correcte signalisatie en specifieke bewegwijzering schort er nog heel wat.

Onze prioriteiten voor verbetering zijn:

 1. F01: Kasteelweg Noulaertsplein-TerLindenlaan (score 0/10). Deze weg zou de ideale trage weg tussen Edegem-Centrum en Edegem-West kunnen zijn, met een enorm potentieel. Helaas is de berijdbaarheid verder achteruit gegaan. Na de grote werken aan de kasteelsite vragen wij hier als topprioriteit een comfortabel wegdek en het terug weren van het gemotoriseerd verkeer.
 2. F02: Ter Linden Dreef (score 2/10). De aardeweg aan weerszijden van de kasseien erodeert en mag opgehoogd, geëgaliseerd en beter onderhouden worden. De aansluitingen blijven moeilijk.
 3. F06: Dwaallichtjespad (score 5/10). Fietsersbond Edegem is blij met deze nieuwe weg, maar de beschikbare breedte is te klein, het profiel te bol en de randen liggen los. De brug is veel te smal.
 4. C03: De Vinken (Arendsnest - Kap Smitslaan) (score 3/10). Belangrijke verbinding die moeilijk berijdbaar is.
 5. C05: Kazerne (Herfstlei - Boniverlei) (score 5/10). Wij blijven aandringen op deze weg als fietsverbinding die recht heeft op een veiligere oversteek van de Boniverlei.
 6. B09: Rotenaard - Mechelsesteenweg ventweg smal (score 2/10). Smal en bochtig weggetje met veel te veel paaltjes.

De Fietsersbond is blij te lezen dat de gemeente Edegem twee weilanden heeft gekocht langs de Kapelaan Smitslaan ten westen van de Kontichstraat, om hier een trage weg te realiseren met een brug over de Edegemse beek.

Daarnaast willen de fietsers nog volgende missing links prioritair gerealiseerd zien:

 1. FX: verbinding Graaf de Fienneslaan - Parklaan
 2. UX: Edegemse Beek: verbinding sportzone Kattenbroek - Vuile Plas met ecotunnel onder E19 en aansluiting naar Aartselaarstraat en Groeningelei = groene fietsweg van Edegem Zuid/Kontich naar Wilrijk/Aartselaar

Het valt overigens op hoeveel geknipte straten er zijn in Molenveld Zuid (ten ZO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat). Dat creëert een wijk zonder doorgaand verkeer en een rustige woonomgeving, als je geen rekening houdt met het verkeerslawaai op de achtergrond. Het verschil met Molenveld Noord (ten NO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat) is groot: die wijk telt amper binnenwegen en is nog helemaal autogericht. In deze wijk zou hier en daar een 'autoknip' overwogen kunnen worden.

Update juni 2018:
De Fietsersbond is verheugd te zien dat de gemeente bezig is met het verbeteren van de trage wegen in De Vinken (C03 - één van onze prioriteiten), de Kasteelweg (F01) en Meulderpad (F03), en met de aanleg van een nieuwe verbinding tussen Graaf de Fienneslaan en Parklaan (FX - ook een prioriteit van de Fietsersbond). Zodra elk van deze werken af is zullen we de betreffende score in het Fietsrapport aanpassen.

 • Wij vragen een regelmatig onderhoud van het wegdek en de randen van de binnenwegen.
 • Wortelopdruk bij asfalt kan vermeden worden door een goede fundering. Waar het toch optreedt, kan het afgefreesd worden.
 • Bij onverharde wegen moet uitholling en vorming van putten en modder tegengegaan worden. Er bestaan tegenwoordig gespecialiseerde aannemers voor aanleg en onderhoud van trage wegen.
 • Overhangende hagen en struiken moeten regelmatig gesnoeid worden.
 • Verlichting: we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn van led-verlichting op trage wegen.
 • Aansluitingen: een aantal paaltjes en slalom-beugels mag weg (zie paaltjesdossier). De aansluitingen moeten doenbaar zijn met een fietskar. Bij de aansluiting moet het parkeerverbod afgedwongen worden, en de drempel weggewerkt.
 • De gemeente moet de signalisatie conform maken aan de wegcode en aan de nieuwe normen (bv. doodlopend wordt doorlopend).
 • Specifieke wegwijzers met fietsroutes naar bepaalde wijken kunnen nuttig zijn op een aantal belangrijke verbindingswegen.

Ondertussen blijven wij de bruikbaarheid van de binnenwegen permanent opvolgen. Bij elke verbetering passen wij de tabel en de score aan.

Voor meer info kan u ons contacteren op fiets.edegem@gmail.com. Meldingen zijn altijd welkom.