Fietsrapport Edegem - 2014
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet doorkan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...
Meer info in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012, punt 2 Directheid.

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Fort V, Park Centrum en Romeinse Put zijn niet opgenomen in deze studie.

Fietsersbond Azura vraagt al lang aandacht voor deze wegen met o.a. onze Binnenwegentochten en uitgave van de Slimmewegenkaart.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.
Daarbij geven we ook aan waar een extra doorsteek gewenst is.

In 2012 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar, Edegem, Kontich en Mortsel gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto’s, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering “waarheen leidt deze weg”

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.

UPDATE 11 mei 2015:
Edegem heeft er een trage weg bij! Schepen Goedele Van der Spiegel fietste hem in op 5 mei (video).
Wij hebben voorlopig "Linkpad" genoemd, en opgenomen in de tabel als C13.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen.
- De blauwe lijnen zijn bestaande binnenwegen, de oranje lijnen zijn gewenste binnenwegen.
- De dikke lijnen zijn onze absolute prioriteiten voor verbetering.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken. Meestal kan je dan nog verder naar rechts klikken voor bijkomende foto’s met meer uitleg.
De detailscore van elke binnenweg vind je in een afzonderlijke tabel.Bekijk Binnenwegen - Fietsrapport Edegem op een grotere kaart

Voor een volledige inventaris van de binnenwegen met alle details verwijzen we naar een afzonderlijke tabel. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

Voor de 38 bekeken Edegemse binnenwegen komen wij op een totaalscore van 57%.
De specifieke scores zijn: wegdek 54%, breedte 66%, zichtbaarheid 68%, aansluitingen 55% en signalisatie 43%.
Daarnaast duiden we 8 gewenste verbindingen aan.

Het wegdekcomfort van de bestaande binnenwegen varieert sterk en lijkt te lijden onder een gebrek aan zorg. De berijdbare breedte wordt beperkt door gebrek aan randonderhoud en een teveel aan paaltjes.

De zichtbaarheid wordt beperkt door hoeken van 90° en uitgegroeide hagen. Verlichting is er meestal wel aan doorsteken in woongebied. Aan de aansluitingen moeten fietsers in Edegem vaak moeilijke “chicanes” (slalom) en drempels passeren; soms ontbreekt een parkeerverbod. Aan de correcte signalisatie en specifieke bewegwijzering schort er nog heel veel.

Als we deze resultaten vergelijken met Kontich, hebben wij de stellige indruk dat de gemeente Kontich meer zorg besteedt aan zijn binnenwegen. Aartselaar daarentegen hinkt nog verder achterop.

Onze prioriteiten voor verbetering zijn:

 1. F01: Baronweg Noulaertsplein-TerLindenlaan (score 3 op 10)
 2. F02: Ter Linden Dreef (score 2 op 10)
 3. C02: Achter KTA (Boerenlegerstraat - Cardijnlaan) (score 0 op 10)
 4. C03: De Vinken (Arendsnest - Kap Smitslaan) (score 3 op 10)
 5. C05: Kazerne (Herfstlei - Boniverlei) (score 5 op 10)
 6. B09: Rotenaard - Mechelsesteenweg ventweg smal (score 2 op 10)

Onze prioriteiten voor gewenste nieuwe verbindingen zijn:

 1. FX: Ter Linden: nieuwe fiets- en wandelverbindingen langs Hof Ter Linden van Centrum naar Fortwijk
 2. UX: Edegemse Beek: verbinding sportzone Kattenbroek - Vuile Plas met ecotunnel onder E19 en aansluiting naar Aartselaarstraat en Groeningelei = groene fietsweg van Edegem Zuid/Kontich naar Wilrijk/Aartselaar

Het valt overigens op hoeveel geknipte straten er zijn in Molenveld Zuid (ten ZO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat). Dat creëert een wijk zonder doorgaand verkeer en een rustige woonomgeving, als je geen rekening houdt met het verkeerslawaai op de achtergrond. Het verschil met Molenveld Noord (ten NO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat) is groot: die wijk telt amper binnenwegen en is nog helemaal autogericht. In deze wijk zou hier en daar een 'autoknip' overwogen kunnen worden.

 • Wij vragen een regelmatig onderhoud van het wegdek en de randen van de binnenwegen.
 • Wortelopdruk bij asfalt kan vermeden worden door een goede fundering. Waar het toch optreedt, kan het afgefreesd worden.
 • Bij onverharde wegen moet uitholling en vorming van putten en modder tegengegaan worden. Er bestaan tegenwoordig gespecialiseerde aannemers voor aanleg en onderhoud van trage wegen.
 • Overhangende hagen en struiken moeten regelmatig gesnoeid worden.
 • Verlichting: we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn van led-verlichting op trage wegen.
 • Aansluitingen: een aantal paaltjes en slalom-beugels mag weg (in Nederland worden tegenwoordig veel paaltjes weggehaald; ze zijn vaak oorzaak van eenzijdige fietsongevallen); waar ze blijven staan, kan het nuttig zijn ze in een opvallende kleur te schilderen, en ook een witte streep te trekken in de langsrichting tot 10 m voor het paaltje, als “waarschuwing”. De aansluitingen moeten doenbaar zijn met een fietskar. Bij de aansluiting moet het parkeerverbod afgedwongen worden, en de drempel weggewerkt.
 • De gemeente moet de signalisatie conform maken aan de wegcode.
 • Specifieke wegwijzers met fietsroutes naar bepaalde wijken kunnen nuttig zijn op een aantal belangrijke verbindingswegen.
In mei 2012 start de inventarisatie van de trage wegen in Edegem en 6 andere gemeenten uit de Antwerpse zuidrand, door Trage Wegen vzw met ondersteuning van de provincie. Onze studie is hopelijk een goede voorzet hierbij. Ook de Fietsersbond wordt betrokken bij deze inventarisatie.

Ondertussen blijven wij de bruikbaarheid van de binnenwegen permanent opvolgen. Bij elke verbetering passen wij de tabel en de score aan.

Voor meer info kan u ons contacteren op fiets.edegem@gmail.com. Meldingen zijn altijd welkom.