Fietsrapport Edegem - 2024
  
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet door kan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak teniet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat.
We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Fort V, Park Centrum en Romeinse Put zijn niet opgenomen in deze studie.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.
Daarbij geven we ook aan waar een extra doorsteek gewenst is. Een goedkope manier om een doorsteekje bij te maken en de modal shift een handje toe te steken is een verkeersfilter.

In 2023 hebben wij de binnenwegen in Edegem gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto's, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering 'waarheen leidt deze weg'

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om te weten.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen.
- De groene en blauwe lijnen zijn bestaande binnenwegen, De groene scoren 7/10 of meer, de blauwe minder dan 7. De oranje lijnen zijn gewenste binnenwegen.
- De dikke lijnen zijn onze absolute prioriteiten voor verbetering.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken. Meestal kan je dan nog verder naar rechts klikken voor bijkomende foto's.
De detailscore van elke binnenweg vind je in een afzonderlijke tabel.


Bekijk Fietscomfort - Fietsrapport Boechout-Vremde op een grotere kaart

De volledige inventaris van de binnenwegen zie je in de tabel hieronder. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

Algemeen

We bespreken hier 50 bestaande binnenwegen, en duiden 5 gewenste verbindingen aan.

Als totaalscore komen ze uit op 69%, tegenover 65% in 2018 en 57% in 2012. Alle wijken gaan erop vooruit, de Fortwijk nog het meest (van 49 naar 58%).

De specifieke scores zijn: wegdek 65%, breedte 76%, zichtbaarheid 78%, aansluitingen 65% en signalisatie 61%.

De vooruitgang is te danken aan de volgende aspecten:

 • Er zijn heel wat storende paaltjes weggehaald of verplaatst, meestal op aangeven van ons vorige fietsrapport. Hier hebben de gemeentediensten de voorbije jaren mooi werk geleverd, al zijn niet al onze suggesties gevolgd (aansluitingen van 61% in 2018 naar 65% in 2024).
 • Veel binnenwegen hebben een naambordje gekregen, wat hun bekendheid verbetert en tot uiting komt in de score van signalisatie (van 51% in 2018 naar 62% in 2024).
 • Nieuwe binnenwegen, zoals F08 Elysia, F10 Ter Beke en F11 Marie Curieplein zijn vaak van goede kwaliteit.

Wij zijn heel blij met F07 Bostulpenpad Granvellelaan ‐ Laatvliegerspad. Deze verbinding tussen het Centrum, Fort 5 en Molenveld (via Elysia Park) is zowel recreatief als functioneel erg belangrijk en vervolledigt het netwerk van trage wegen rond Hof ter Linden.

Blijvende problemen

Anderzijds ervaren wij een aantal blijvende problemen.

 • Om de binnenwegen echt te kunnen promoten als een valabel alternatief moet het wegdekcomfort verbeteren.
  • Onverharde wegen hebben putten en plassen en worden moeilijk berijdbaar: C02 Veltweg, F01 Kasteelweg, U03 Elsveldekensweg. Onverharde wegen kunnen ook comfortabel zijn, mits ze goed aangelegd en onderhouden zijn. Daarvoor bestaan gespecialiseerde aannemers.
  • Wortelopdruk bij asfalt kan vermeden worden door een goede fundering. Waar het toch optreedt, kan het afgefreesd worden.
 • Hier en daar is, voor breedte en zichtbaarheid, randonderhoud nodig, en er staan nog altijd te veel obstakels. Zie hiervoor ons paaltjesdossier.
 • Voor zichtbaarheid moeten overhangende hagen en struiken regelmatig gesnoeid worden, tot 1m voorbij de rand van de weg.
 • Verlichting: Bij het vervangen van de oude lampen door led-verlichting kan er voor trage wegen gedacht worden aan slimme systemen die de natuur zo weinig mogelijk storen.
 • Aan de aansluitingen moeten fietsers in Edegem vaak moeilijke 'chicanes' (slalom) en drempels passeren; zij moeten doenbaar zijn met een fietskar. De drempel moet weggewerkt worden.
  • Een parkeerverbod ontbreekt bij B07 Romeinse Put, C08 Onafhankelijkheidsstr (ook de diepe goot is hier erg hinderlijk), F04 Noulaertsplein en F09 Parantplaats.
 • De signalisatie is nog altijd niet consequent:
  • Een aantal verkeersborden F45 (doodlopende straat) zijn aan te passen tot F45b (doorlopende straat), bij B02 Jan Verbertlei, M05 Hubert Willemsstraat en M07 Willem Herreynsstraat.
  • Bewegwijzering: belangrijke binnenwegen die wijken verbinden, verdienen duidelijke wegwijzers. Ze zijn aanwezig aan de B03 Schapenweg, B08 Fitopia Skate en B09 Romeins Pad, maar ontbreken aan F01 Kasteelweg, F02 Kasteeldreef, F05 Laatvliegerpad en F06 Dwaallichtjespad.

Knooppuntenroutes

Uiteraard lopen de knooppuntenroutes bij voorkeur langs rustige binnenwegen. Voor die routes liggen de eisen van veiligheid, wegdekcomfort en aansluitingen nog hoger. Het wegdek van F01 en F02 (zie verder) voldoet niet. Een moeilijke chicane is uit den boze (C01 Muziekacademie).

Prioriteiten

Dit zijn een aantal belangrijke binnenwegen ter verbetering:

 1. F01: Kasteelweg Noulaertsplein-TerLindenlaan (score 3/10). Deze weg zou de ideale trage weg tussen Edegem-Centrum en Edegem-West kunnen zijn, met een enorm potentieel. In 2017 is een gedeelte verbeterd, maar aan beide kanten moet je over amper berijdbare kasseien, zowel aan Noulaertsplein als Ter Lindenlaan.
  Na de grote werken aan de kasteelsite vragen wij hier als topprioriteit een comfortabel wegdek en het terug weren van het gemotoriseerd verkeer.
 2. F02: Kasteeldreef Ter Linden (score 3/10). De aardeweg aan weerszijden van de kasseien erodeert en mag hersteld, geëgaliseerd en beter onderhouden worden. De aansluitingen blijven moeilijk.
 3. F06 Dwaallichtjespad (score 5/10). De beschikbare breedte is te klein, het profiel te bol en de randen liggen los. De brug is veel te smal. Gedeelte tussen Immaculata en brug was heel modderig en slecht berijdbaar na de werken die uitgevoerd zijn om de vijver en de grachten uit te diepen. Op 22/04/2024 is een "voorlopige herstelling" uitgevoerd, maar het ligt nog ongelijk (zie 1ste foto). Een definitieve herstelling is gewenst.
 4. B09: Romeins Pad (Rotenaard - Mechelsesteenweg ventweg ) (score 4/10). Smal en bochtig weggetje met te veel paaltjes.

Gewenste verbindingen

Onze prioriteiten voor gewenste nieuwe verbindingen zijn:

 1. FY: Alternatieve fiets- en wandelverbinding van Ter Linden naar Mitterlije - R. Keldermansstraat.
 2. UX: Edegemse Beek: verbinding sportzone Kattenbroek - Vuile Plas met ecotunnel onder E19 en aansluiting naar Aartselaarstraat en Groeningelei = groene fietsweg van Edegem Zuid/Kontich naar Wilrijk/Aartselaar.

Molenveld

Het valt op hoeveel geknipte straten er zijn in Molenveld Zuid (ten ZO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat). Dat creëert een wijk zonder doorgaand verkeer en een rustige woonomgeving, als je geen rekening houdt met het verkeerslawaai op de achtergrond. Het verschil met Molenveld Noord (ten NO van Prins Boudewijnlaan - Drie Eikenstraat) is groot: die wijk telt amper binnenwegen en is nog helemaal autogericht. In deze wijk zou hier en daar een 'autoknip' overwogen moeten worden.

Kortom

Wij verwachten van het gemeentebestuur een helder beleid voor kwaliteit en promotie van binnenwegen. Wij blijven de situatie opvolgen. We verwijzen in dit verband naar recente winnaar van de verkeersveiligheidsprijs 2024: Fix the Mix van Fietsberaad.

Voor meer info kan u ons contacteren op edegem@fietsersbond.be. Meldingen zijn altijd welkom.