Fietsrapport Edegem - 2018
Comfortmeting

In principe moet een fietspad minstens hetzelfde wegdekcomfort bieden als de rijbaan ernaast (Vademecum Fietsvoorzieningen). 
Maar in praktijk blijft dat vaak dode letter...

Sinds 2007 meet de Fietsersbond het comfort van fietspaden met de objectieve trillingsfactor. 
Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018, pagina's 3 tot 7.

De comfortmeting van 2012 is uitgevoerd door onze eigen lokale afdeling. Deze nieuwe audit heeft de Fietsersbondkoepel uitgevoerd. Wij hebben in dit fietsrapport de globale resultaten overgenomen.
De gedetailleerde metingen kunnen hier worden geraadpleegd:

Edegem fietscomfort

Globaal kunnen we besluiten dat het voorbije gemeentebestuur heeft nagelaten te investeren in fietspaden. Behalve wat oplapwerk links en rechts, is er geen enkel fietspad aangelegd of vernieuwd. De globale score gaat voor de gemeente dan ook achteruit. Dat is enkel en alleen te wijten aan de vermindering van het rijcomfort door sleet aan het wegdek. Er zijn nochtans meer dan voldoende ondermaatse fietspaden waarop de gemeente had kunnen inzetten: de Oude Godstraat, de Hovestraat, de Boniverlei, de Doornstraat.

Het enige lichtpunt op dit vlak is de heraanleg door de gemeente en het Gewest van de Drie Eikenstraat tussen N173 en E19. Het resultaat kan nog niet worden beoordeeld, maar we zijn alvast verheugd dat we eindelijk asfalt onder de wielen krijgen. Er zal ongetwijfeld een flinke vooruitgang zijn, want dit was zowat het gevaarlijkste en slechtste fietspad van de gemeente.

Het volgende bestuur zal een inhaalbeweging moeten uitvoeren om de fietspaden die lijden onder jarenlange verwaarlozing weer in orde te brengen.

De volledige gegevens van de comfortmeting vindt u in een afzonderlijke tabel.
De kaart hieronder geeft een overzicht van de geëvalueerde wegen.
- dunne lijn=éénrichtingsfietspad
- dikke lijn=tweerichtingsfietspad

- groen: score ≥ 7,5 op 10
- blauw: score tussen 5 - 7,4 op 10
- rood: score < 5 op 10


Kaart Fietsknelpunten Edegem weergeven op een grotere kaart.