Fietsrapport Edegem - 2024
  
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele (fiets)parking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden, en niet alleen het voorwiel laten inschuiven.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (station, belangrijke OV-haltes, avondscholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Fietsersbond Azura heeft screeningen van de fietsenstallingen uitgevoerd in 2012 en 2018. Wij presenteren hier de toestand van begin 2024.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

 • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto's of moeilijke passage te voet
 • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
 • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
 • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
 • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen.

Om het maximum te halen op veiligheid moet het mogelijk zijn om het kader van de fiets met een slot vast te klinken. Een klassieke wielklem behaalt dus maximaal 1 op 3 voor veiligheid. Ook sociale controle is essentieel.
Om het maximum te halen op comfort moet de stalling enerzijds voldoende steun bieden en anderzijds moet de afstand tussen de beugels minstens 100 cm bedragen (Vademecum Fietsvoorzieningen 2022 ‐ Deel G Fietsparkeervoorzieningen)..

Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

Meer uitleg over ons scoresysteem vindt u hier.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een icoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Bekijk Fietsrapport Edegem - Fietsparkeren op een grotere kaart

Hier publiceren we de resultaten per wijk.

Voor een volledige inventaris van de fietsenstallingen met alle details verwijzen we naar de afzonderlijke tabel.
Je vindt daarin alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaalscore.
Je vindt telkens ook wat duiding bij de Fscores.

We komen voor Edegem op 125 locaties, dat is 8 meer dan in 2018. In 2018 hadden we 31 plaatsen met een goede stalling (score minstens 7), en nu al 55, dat is een heel mooie vooruitgang. Op 25 plaatsen ontbreekt er nog een stalling (36 in 2018). Die plaatsen zijn met een nul meegerekend.

De totaalscore voor Edegem is gestegen van 36% in 2012 en 39% in 2018 naar 52% in 2024.
De specifieke scores zijn: ligging 74%, capaciteit 49%, veiligheid 54%, comfort 44% en onderhoud 58%. Zie tabel.

We zijn erg blij met de ruime nieuwe overdekte stalling aan Sporthal Den Willecom (C14); wat in 2018 nog één van onze prioriteiten ter verbetering was.
Ze krijgt van ons 10/10.

De mooie vooruitgang toont aan dat iedereen nu wel weet hoe een degelijke fietsenstalling eruit moet zien. De nieuwe aangelegde stallingen scoren over het algemeen goed. Toch zijn we nog niet waar we moeten geraken.

Uitbatingen met parking

Er is vooruitgang bij de "uitbatingen met parking": baanwinkels, sportclubs, ziekenhuizen, enz, met een aantal mooie verwezenlijkingen, zoals Ter Eiken - Level Up (M17), Vaccinopolis (U11) en Fitopia Fitness (B03).

Toch gebeurt het nog altijd dat de fietsenstalling vergeten wordt als een baanwinkel zijn autoparking heraanlegt, en dan wordt er zomaar ergens een setje wielklemmen neergezet. Het is de taak van de gemeente om toe te zien dat de nodige fietsparkeerplaatsen worden voorzien zoals is voorgeschreven het vademecum fietsparkeren. Overal waar autoparkeerplaatsen worden opgelegd, moet dat ook gebeuren voor fietsparkeerplaatsen.

Prioriteiten voor verbetering zijn:

 • Baanwinkels langs de Mechelsesteenweg: Veritas (B07), Hubo (B08), Torfs/JBC (B16)
 • Supermarkten: Carrefour Molenveld (M08) en Carrefour Express Boniverlei (C28)
 • Sportclubs zoals Voetbalstadion Jan Verbertlei (B11) en OLVE voetbal Prins Boudewijnlaan (M19)
Winkelstraten

In winkelstraten, waar wij leunbeugels dicht bij de winkels verwachten, is de situatie erg variabel met goeie sets (Gemeenteplein (C08), Strijdersstraat (C11), Grijpegemplein (C20)) en een aantal vergeten plekken (Hovestraat (C06), Doelveldstraat (C27), ...)

Schoolpoort

Aan de schoolpoort van basis- en kleuterschool hebben wachtende ouders een stalling nodig met steun (kinderen achterop zetten) en ruimte (bakfietsen). Enkele scholen hebben zulke stalling: A Vesalius (C26), Baron de Celleslaan (F31), Pieter Van Malderenplein (M20), maar andere scholen niet: Jan Verbertlei (B15), OLVE Rogier van der Weydenstraat (F21), Patronaatstraat (F24). Waar zit het beleid?

Speelpleintjes

Edegem is heel wat leuke speelpleintjes en -parkjes rijk, verspreid over de wijken. Wie met de fiets komt, verdient een fietsparkeerplek. Sommige pleintjes hebben goeie stallingen: Philips de Monteplein (M12), Theo Mertensplein (M24), maar aan veel pleintjes is er niets: Noulaertsplein (F34), Pieter van den Bemdenlaan (M27), Timmerdonckstraat (M28), Ter Elst (M29), of versleten klemmen: Willem Herreynstraat (M21). Wat is het beleid?

Fort V en Hof ter Linden

In Fort V lijkt er geen sprake te zijn van fietsparkeerbeleid. Eén ingang (F20 Donk) heeft een mooie stalling, de andere ingangen niet. F11, de speeltuin en F13 de Speelclub zijn slecht voorzien. Langs de verschillende hangars met sport- en cultuurverenigingen is de fietsparkeerbehoefte vaak enorm groot, maar het aanbod zwak. Ook de toestand in Hof ter Linden is niet goed. De stalling buiten de poort (F35) heeft te lijden van modder en gebrek aan sociale controle. Veel bezoekers zetten hun fiets ergens op het binnenplein, waar geen stalling is, met een chaotische toestand tot gevolg.

St-Goriksplein

De centrale stalling aan de busterminus van het St-Goriksplein (B01) heeft een mooie overkapping, maar is veel te klein. Hij mag flink uitgebreid worden.

Kerken

Wat is het beleid voor fietsparkeren bij kerken? Mogen bezoekers van de Basiliek en St-Antoniuskerk niet per fiets komen? Neem een voorbeeld aan de H Familiekerk op het Kerkplein!

Donkey Republic

De deelfietsen van Donkey Republic vormen sinds 2022 een meerwaarde voor fietsers in Edegem. Zij zijn gebaseerd in publieke fietsenstallingen zoals C07 Gemeenteplein, F04 Kerkplein en M10 Ter Tommenstraat. De kans bestaat dat deze stallingen daardoor een capaciteitstekort krijgen, wat de gemeentediensten kunnen opvolgen.

Thuisparkeren

Deze studie bekeek alle publieke bestemmingen, maar veel Edegemnaars hebben het thuis ook moeilijk om hun fiets goed te parkeren. Auto's krijgen parkeerruimte; voor fietsen is er nergens plaats. Bovendien zal het vanaf de herfst 2025 verboden zijn om fietsen op voetpaden te stallen, als daardoor de vrije doorgang smaller dan 1,50 m wordt. Daarom vragen wij aandacht voor buurtstallingen, voortuinstallingen en bouwvoorschriften. De behoefte is groot in straten met gesloten bebouwing zonder voortuin, wat het geval is in een 40-tal Edegemse straten, en kleinschalige appartementsgebouwen. Als bewoners hiervoor een oplossing vragen, zou het gemeentebestuur hen een keuze kunnen voorleggen:

 • Gesloten fietsboxen, zoals in Omer van Ommerplein, Bernard Van Orleyplein, Onafhankelijkheidsstraat. De huurprijs (9,90 €/box/maand) ligt eerder hoog. Naar verluidt kan de aanvraagprocedure ook lang aanslepen.
 • Verspreide beugels: de gemeente installeert een groeiend aantal fietsbeugels bruikbaar voor buurtbewoners, zoals Rotenaard/Opstal (B12) en Archimedeslaan/A.Coolslaan (C29). Het mag nog meer zijn. Autoparkeerplaats omvormen tot 8 fietsparkeerpaatsen. Een aanbod van publiek toegankelijke overdekte oplossingen zou mooi zijn.
 • Voortuinstallingen: waar de voortuin de enige mogelijkheid is om fietsen thuis te parkeren, moet soepel worden omgegaan met bouwvergunningen voor aanleg van een overdekte fietsenberging.

Bij nieuwbouwprojecten voor woningen is vaak te weinig aandacht voor het thuis stallen van fietsen.

Wij verwachten van het gemeentebestuur een helder beleid voor fietsparkeren met consequente keuzes. De gemeente moet, met de hulp van de Fietsersbond, enerzijds het goede voorbeeld geven en anderzijds de handelaars en andere uitbaters aansporen (en verplichten) tot het plaatsen van degelijke fietsenstallingen. Door mooie, veilige en comfortabele fietsparkings te voorzien, worden mensen aangemoedigd om met de fiets te gaan winkelen, sporten, ontspannen ...

Documentatie

Voor meer info kan u ons contacteren op edegem@fietsersbond.be. Meldingen zijn altijd welkom.