Fietsrapport Edegem - 2018
Knelpunten


Deze selectie is gebaseerd op basis van veiligheid en risico op ongevallen. Knelpunten die eerder te maken hebben met fietscomfort, fietsstallingen of trage wegen komen immers in de andere luiken van het fietsrapport (fietsparkeren, comfortmeting en binnenwegen) ruim aan bod.

Het valt op dat de oudste knelpunten op deze lijst blijven hangen. Ook al zijn ze niet eenvoudig, er wordt naar ons gevoel toch te weinig moeite gedaan om een fietsvriendelijke oplossing uit te werken. We hadden graag gezien dat er meer oude knelpunten zouden kunnen worden geschrapt.
Positief is alvast dat Edegem is geselecteerd om “verkeersveilige gemeente” te worden. De gemeente krijgt daarbij de nodige ondersteuning om de veiligheid op het grondgebied te verhogen en het ZERO-statuut te verwerven, d.w.z. geen doden en geen zwaargewonden meer in het verkeer. De Fietsersbond wil partner zijn in deze dialoog. We vragen met aandrang om deze knelpunten op de agenda te zetten.
De lijst hieronder geeft de belangrijkste knelpunten waar de fietsersbond wil op inzetten om de ZERO-doelstelling te halen.
Klik op de naam van het knelpunt om de fiche met details te lezen.
Bij elk punt hebben we het probleem kort omschreven en hebben we tevens een voorstel ter verbetering genoteerd.

  1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken
  2. Hovestraat: ondermaats fietspad + gevaarlijk kruispunt
  3. Boniverlei: fietspad in slechte staat
  4. Doelveldstraat: fietsers in verdrukking
  5. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking
  6. Buizegemlei:fietsers in verdrukking
  7. Doornstraat: eilandje in midden
  8. Mechelsesteenweg: oversteekbaarheid + dubbelrichting fietsen
  9. WilrijkstraatKaart Fietsknelpunten Edegem weergeven op een grotere kaart.De Fietsersbond Edegem verwacht van de gemeente dat zij de geïnventariseerde problemen opneemt als uitdagingen om in de komende beleidsperiode de knelpunten weg te werken en de veiligheid van de fietsers te bevorderen. De Fietserbond is er zich van bewust dat niet alle problemen tegelijk opgelost kunnen worden, maar verwacht wel een concreet initiatief dat rekening houdt met de prioriteiten van de Edegemse fietsers. Meer in het bijzonder vraagt de Fietsersbond om zich te focussen op de top 5 knelpunten:

1. Prins Boudewijnlaan: uiterst gevaarlijk oversteken.
Ondanks de aandacht voor dit knelpunt in het Mobiliteitsplan 2002, het bestuursakkoord 2007-2015 en het strategisch project 2008- 2017, is in de afgelopen beleidsperiode de oversteekbaarheid van de Prins Boudewijnlaan niet verbeterd. Integendeel, door de toenemende drukte wordt het oversteken als maar moeilijker. In de enquête steekt dit knelpunt er met kop en schouders bovenuit. Allicht heeft dit ook te maken met het feit dat er op deze weg zware ongelukken hebben plaatsgevonden, soms helaas met dodelijke afloop. Onze afdeling heeft dit knelpunt als prioriteit gesteld sinds haar oprichting in 2003. We hebben in 2007 een concept van mogelijke oplossing voorgesteld. Ondertussen raast het moordend autoverkeer op deze weg verder en worden mensen gedood en gewond in vermijdbare ongevallen.

2. Strijdersstraat: fietsers in verdrukking
Dit probleem krijgt terecht een hoge prioriteit van veel fietsers. Ondertussen is de heraanleg van het gemeenteplein klaar en wordt duidelijk dat het tegenrichting fietsen in de Hovestraat even problematisch wordt. Ook al was hier voldoende ruimte, toch werd de rijweg veel te smal uitgevoerd en is dezelfde fout gemaakt als in de Strijdersstraat, met name links parkeren. De bocht Strijdersstraat-Hovestraat is bovendien uiterst gevaarlijk voor fietsers.

3-4-5: Ondermaatse fietspaden van de Hovestraat, Drie Eikenstraat en Boniverlei
Terwijl de auto's hier en daar nieuw asfalt onder de wielen hebben gekregenmoeten de fietsers blijven fietsen op te smalle en gevaarlijke fietspaden waarvan het rijcomfort de afgelopen jaren verder achteruit ging. Fietsen op zich is best prettig, maar niet in deze straten. Om meer mensen op de fiets te krijgen voor korte verplaatsingen, moet hier echt wel iets aan worden gedaan.

Verder vormt de aanschaf van het Hof Ter Linden een goede aangelegenheid om het fietscomfort en -veiligheid van de Kasteelweg gevoelig te verbeteren.

Tot slot: de andere knelpunten mogen niet uit het oog worden verloren. Ongetwijfeld kunnen er een aantal minder prioritaire knelpunten vrij eenvoudig worden opgelost, zoals ontbrekende wegmarkeringen en het wegnemen van ongelijke overgangen.