Fietsrapport 2024
Comfortmeting
Inhoud

Onder comfort verstaan we zowel de kwaliteit van het wegdek als de breedte van het fietspad, inclusief buffer- en schuwzones (afstand tot rijbaan en obstakels). Sinds 2007 brengen we dit in kaart met een gemeenschappelijke score. Voor de meting 2024 hebben we ervoor gekozen om deze toch afzonderlijk te doen.

  • De kwaliteit van het wegdek werd gemeten met een speciale meetfiets van de Fietsersbond. Er werd recent overgeschakeld naar een nieuwe meetfiets maar deze moet nog geijkt worden. We hebben daarom besloten om geen exacte cijfers te publiceren, maar enkel een kwalitatief kwaliteitsniveau qua rijcomfort toe te wijzen.
  • Voor de breedte van de fietspaden baseren we ons op het Vademecum Fietsvoorzieningen. Door het toenemend succes van de fiets is deze recent herzien. De resultaten van deze oefening mogen daarom niet vergeleken worden met de vorige editie.

Tevens is de fietsostrade niet meegenomen in dit rapport omdat er een afzonderlijk traject loopt ter verbetering van de F1.

Beoordeling ondergrond van de Hovese fietspaden:
- Groen: zeer goede en goede asfalt, goede doorlopende beton
- Blauw: asfalt en beton met beperkte onregelmatigheden, beton met naden, zeer goede klinkers
- Oranje: slecht asfalt, slechte betonplaten, klinkers, zeer goede halfverhardingen
- Rood: slechte klinkers, halfverhardingen, grond, kasseien

Daarnaast beoordelen we ook de breedte van een fietspad.

Als een fietspad voldoet aan de minimale breedtes uit het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen dan krijgt het 10/10. Is het fietspad smaller dan de helft van de minimale breedte, dan krijgt het 0/10. De score verloopt lineair tussen beiden.

De minimale breedtes zijn:
- Voor een eenrichtingsfietspad: 200 cm
- Voor een tweerichtingsfietspad: 300 cm
- Voor een fietssnelweg: 400 cm

We controleren ook de minimale bufferafstand gemeten vanaf de start van de rand van de boordsteen aan de rijbaanzijde tot aan de rand van het fietspad. Deze bedraagt minimaal 50 cm voor een aanliggend fietspad naast wegen met een toegelaten snelheid tot 50 km/u en 150 cm naast de andere wegen.

We controleren ook de minimale schuwafstanden:
- Opstaande rand of hoogteverschil: 25 cm
- Paal, obstakel, verkeersbord, boom of haag: 50 cm
- Muur, schuilhuisje, gracht, geparkeerd voertuig: 75 cm

Als de minimale bufferafstand of schuwafstand niet gerespecteerd wordt, dan brengen we het tekort in mindering van de gemeten breedte van het fietspad. Als het snelheidsregime van de weg 70 km/u is, moet het fietspad 150 cm verwijderd zijn van de rijweg. Als het maar 50 cm verwijderd is van de rijweg, dan beschouwen we de 100 cm het dichtst bij de rijweg als buffer. Een tweerichtingsfietspad van 250 cm houdt dan nog 150 cm over. Dat is net de helft van de minimale breedte. De score op breedte wordt dan 0/10. Door het snelheidsregime te verlagen naar 50 km/u, verhoogt de score op breedte tot 6,7/10.

Het Vademecum schrijft ook voor dat straten met meer dan 3500 voertuigen per etmaal een fietspad moeten hebben. Als er in deze straten geen fietspad aanwezig is, krijgen ze 0/10. Voor het aantal voertuigen baseren we ons op het uurcijfer van Straatvinken vermenigvuldigd met een factor 10. Dit geeft een goede schatting, maar controlemetingen zijn nodig om deze te bevestigen. In Hove vermoeden we dat dit van toepassing is op Edegemsestraat, Kapelstraat, Boechoutsesteenweg, Lintsesteensweg en Wouwstraat. Als een fietspad niet haalbaar is, kan er ook gezorgd worden voor een betere modal shift. Als het aantal auto's daalt, kan gemengd verkeer terug.

Onderstaande kaart bevat de beoordeelde fietspaden en fietswegen wat betreft breedte.
- De groen gekleurde wegen halen minstens 7,5/10
- De blauw gekleurde wegen halen minstens 5/10
- De oranje wegen halen minstens 2,5/10
- De rode wegen halen een nog lagere score


Bekijk Fietsrapport Hove - Comfortmeting breedte op een grotere kaart

Laat ons starten met het goede nieuws: twee (delen van) fietspaden in Hove krijgen een maximale score en voldoen volledig aan het nieuwe Vademecum voor fietsvoorzieningen, namelijk aan de Boechoutselei ter hoogte van het Park Fruithout en aan de Mortselsesteenweg tussen de Boechoutselei en de Lindenstraat.

Ook zijn er recent twee goede verbeteringen gebeurd. AWV vernieuwt momenteel de fietspaden langs de N1. Oorspronkelijk zou enkel de ondergrond vernieuwd worden. Mede door de tussenkomst van Fietsersbond Hove zijn de fietspaden vanaf de J.-F. Gellyncklaan en verder naar het noorden ook verbreed geworden. Waar het fietspad ten zuiden van de J.-F. Gellyncklaan (oude breedte behouden) slechts een schamele 1,5/10 scoort, kunnen we meer noordelijk een mooie 7/10 geven (bij de opmeting van deze uitgave was de N1 ten noorden van de Edegemsestraat nog niet heraangelegd).

Ook de J.-F. Gellyncklaan is heraangelegd. Hier heeft men zich correct aan de 75cm schuwafstand gehouden ten opzichte van de geparkeerde auto's zodat het gevaar van opengaande autodeuren sterk wordt gereduceerd. De breedte van het fietspad is wel slechts 2,4m, waar het nieuwe vacemecum 3m voorschrijft voor een dubbelrichtingsfietspad. Dit levert toch nog een score van 6/10 op.

Boechoutselei

Mortselsesteenweg J.F. Gellyncklaan

Anderzijds zien we heel veel rood op de kaart. 50% van de fietspaden in Hove haalt een score 0/10 ! (de Fietsostrade niet meegerekend)

Hove heeft in het verleden bijna steeds de toen geldende minimum breedte (of minder) gehanteerd. Bovendien heeft men zich in het verleden weinig tot niets aangetrokken van buffer- en schuwzones. Veel fietspaden liggen tegen de straat aan. Ook zijn veel parkeergelegenheden en hagen tegen de fietspaden aangelegd en aangeplant. Zo halen de vernieuwde fietspaden in de Beukenlaan, die lichtjes verbreed zijn van 1m20 naar 1m50, maar nog steeds een 0/10.

Onderstaande kaart bevat de beoordeelde fietspaden en fietswegen wat betreft trillingscomfort.
We gebruiken dezelfde vier kleuren: Groen is het beste, Daarna volgen blauw en oranje Rood is de slechtste kwaliteit.


Bekijk Fietsrapport Hove - Comfortmeting ondergrond op een grotere kaart

Het vele oranje op de kaart is te wijten aan de historische keuze om steevast te kiezen voor klinkers. Deze beginnen ondertussen beperkte (oranje) tot zware (rood) oneffenheden te vertonen. Gelukkig is men tijdens de vorige legislatuur overgestapt op asfalt, waardoor ook veel goed scorende fietspaden kunnen intekenen.

Opmerking: We hebben het grootste deel van de J.-F. Gellyncklaan "slechts" blauw ingekleurd, hoewel dit een zeer recent geasfalteerd fietspad is. We merken toch wel wat oneffenheden door de vele deksels van nutsvoorzieningen. We vrezen ook dat de kwaliteit van dit wegdek sneller achteruit zal gaan door eventuele werken aan deze nutsvoorzieningen.

1. Wouwstraat tussen de Leliestraat en Mortsel

Het dubbelrichtingsfietspad in de Wouwstraat tussen de Leliestraat en Mortsel scoort zeer slecht zowel qua breedte als qua kwaliteit van de ondergrond. Het fietspad ligt hier, zonder veel buffer- of schuwzone, tussen de rijweg en een zone waarbij men kops mag parkeren (zie foto). Het Vademecum fietsvoorzieningen voorziet slechts een schuwzone van 75 cm tot geparkeerde auto's. Dit is berekend op opengaande deuren. Auto's die de parkeerplaats achterwaarts verlaten hebben echter 1 à 2 meter (oftewel het ganse fietspad) nodig eer ze een fietsend kind achter een naastliggende SUV zien!

Ook verder naar Mortsel staan de palen en brievenbussen tegen het fietspad en moet men richting Mortsel plots oversteken en een baan op met vermoedelijk meer dan 3500 auto's/etmaal. Dit stuk moet prioritair en grondig aangepakt worden!

Wouwstraat

2. Lintsesteenweg tussen Vermeeschlaan en Lint

Ook dit fietspad scoort zeer slecht op zowel ondergrond als breedte. Dit dubbelrichtingsfietspad is zelfs te smal voor de oude normen en ligt tegen de rijweg. Men heeft gelukkig een snelheidsbeperking van 50km/u ingevoerd, maar doordat de breedte van de rijweg niet is aangepast hebben wel wat automobilisten het moeilijk om zich aan deze snelheidsbeperking te houden.

3. Kapelstraat en Boechoutsesteenweg

Beide straten zijn redelijk recent vernieuwd. Men heeft er echter voor gekozen om een aantal parkeerplaatsen tegen het fietspad te plaatsen, waarbij de auto's het fietspad moeten kruisen (zie foto's). En waar de bufferzone tot de rijweg in de Kapelstraat nog de voorgeschreven 50 cm bedraagt, is er in de Boechoutsesteenweg slechts een boordsteen van 20 cm. Indien de onhandig ingeplande parkeerplaatsen geschrapt zouden worden, zou een groot deel van het fietspad in de Kapelstraat wel een voldoende kunnen halen.

Een andere vreemde keuze die men destijds heeft gemaakt, is het dubbelrichtingsfietspad tussen Regina Pacis en de Weldadigheidsstraat, terwijl aan de overzijde ook een fietspad ligt. Een goede oversteekmogelijkheid tussen de Weldadigheidsstraat en de Appelkantstraat maakt de dubbelrichting overbodig, waardoor ook het verkeersbord weg kan dat momenteel "in" het fietspad geplaatst is (zie foto).

Voor sommige delen van deze as zullen ook ingrijpende veranderingen nodig zijn. In het centrum ontbreekt het fietspad, hoewel we met onze extrapolaties meer dan dubbel zo hoog zitten als de drempelwaarde van 3500 auto's/etmaal. Ook ter hoogte van de spoorwegbrug is het fietspad (dat ook gedeeld moet worden met de voetgangers) de naam niet waard.

Parkeerplaatsen aan de Kapelstraat en de Boechoutsesteenweg

Dubbelrichtingsfietspad Boechoutsesteenweg en brug Kapelstraat

4. Van Ostaijenlaan en Parklaan, links en rechts van het gemeentehuis

Qua breedte voldoen beide fietspaden zelfs niet aan de vroegere normen. Bovendien staan aan beide zijden van het fietspad hagen die net tegen het fietspad komen (en de volgende maanden hier vermoedelijk gaan over groeien).

Van Ostaijenlaan