Fietsrapport Hove - 2024
Fietsrapport Hove

Wat is anno 2024 de toestand van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in Hove?

Op die vraag geeft Fietsersbond afdeling Hove een duidelijk antwoord in "Fietsrapport Hove 2024".

Dit dossier is een evaluatie van het fietsbeleid van de huidige bestuursperiode dat op zijn einde loopt. Het is een vertrekpunt voor het nieuwe gemeentebestuur om een fietsvriendelijk beleid uit te bouwen.

Het Memorandum voor de verkiezingen 2024 van de Fietsersbond is daarbij een goede algemene leidraad, en het Fietsmemorandum Hove van de Fietsersbondafdeling Hove is de vertaling hiervan naar concrete aanbevelingen om van Hove een echt fietsdorp te maken.

Fietsrapport Hove 2024 bestaat uit vier luiken:

  • Fietsbeleid: hoe wij het ervaren als fietser
  • Comfortmeting: trillingsfactor, breedte en buffer van fietspaden en fietsroutes
  • Fietsparkeren: analyse van alle publiek toegankelijke fietsenstallingen, en waar ze ontbreken
  • Knelpunten: wat zijn de prioriteiten voor fietsveiligheid in Hove
Structuur

Het volledige Fietsrapport staat online, open voor iedereen!

De samenvatting en vergelijking tussen de Azura-gemeenten werd voorgesteld op ons persmoment: woensdag 22 mei 2024, 11:30u, Forum, Edegem.

Daarna wordt het rapport in detail gepresenteerd in de gemeente.

Auteurs
Werkten mee aan dit rapport:
  • Martina Buys
  • Roger Claessens
  • Dirk Horsten
  • Paul Van Bockstaele