Fietsrapport Hove - 2024
Knelpunten
Inhoud

Heel wat knelpunten uit de niet-limitatieve lijst van ons fietsrapport in 2018 werden aangepakt:

 • Kruispunt fietsostrade met de Beekhoekstraat ('Donderbrug'): hier heeft de provincie een proefopstelling georganiseerd met een filter voor autoverkeer in de Beekhoekstraat. Dat gebeurde echter met weinig draagvlak vanuit het gemeentebestuur en luidkeelse tegenstemmen. Zoals bij veel projecten waarbij de auto moet inboeten werd ook hier gesaboteerd, luidkeels geroepen, gebeurde negatieve perscommunicatie en kreeg men de indruk dat er weinig voorstanders waren. Het gemeentebestuur ging mee met de hardste roepers. Het resultaat is een aangepaste inrichting met een zo veilig mogelijke voorrang voor de fietsostrade. Deze werkt ons inziens momenteel goed en is een mooie verbetering ten opzichte van de vorige situatie.
 • Mortselsesteenweg: het fietspad werd er heraangelegd en ligt er nu veel beter bij dan in ons vorige rapport (zie comfortmeting)
 • J.F. Gellyncklaan: heel mooie verbetering van het fietscomfort (zie comfortmeting)
 • Beekhoekstraat: werd een fietsstraat en werd versmald. Het is een aanzienlijke verbetering in combinatie met de voorrang voor de fietsostrade. Autoverkeer is er aanzienlijk vertraagd. Een duidelijkere signalisatie van de fietsstraat (en ook onze andere fietsstraten) zou wel welkom zijn.

Andere knelpunten die deze legislatuur werden aangepakt (niet limitatief):

 • De goot aan de toegang van Frijthout kant Lindenstraat kreeg een fietsvriendelijke oplossing
 • Er kwam een oversteekplaats in de P. Van Ostaijenlaan om de sporthal te bereiken
 • Er kwam een oversteekplaats over de Mechelsesteenweg ter hoogte van de trage verbinding met de Vredestraat
 • De fietsostrade kreeg voorrang op de Dennenlaan
 • De Onderwijsstraat (met uitzondering van het pleintje vooraan) kreeg het statuut van een schoolstraat. Ook het pleintje vooraan de Onderwijsstraat is aangepast in de hoop ook dit deel autoluwer te maken.
 • De werken ter verbetering van de fietsostrade over de brug van de Groenstraat starten binnenkort
 • In de Groenstraat werden snelheidsremmers geplaatst

Een aantal knelpunten uit de niet-limitatieve lijst van ons fietsrapport in 2018 blijven weliswaar bestaan, deze hernemen we bij de Prioriteiten.

Sinds 2003 houdt Fietsersbond Hove fietsknelpunten bij. Naast eigen ervaring krijgen we meldingen binnen via diverse kanalen: Jaarmarkten, email en sociale media, persoonlijke contacten. In dit luik brengen we enkel knelpunten die betrekking hebben op veiligheid. Voor fietspadcomfort, fietsparkeren en binnenwegen verwijzen we naar de specifieke luiken.

Een aantal knelpunten uit de niet-limitatieve lijst van ons fietsrapport in 2018 blijven weliswaar bestaan:

 1. Het gemengd verkeer in de Kapelstraat/Boechoutsesteenweg, alsook de overgangen van fietspad naar dat gemengd verkeer.
 2. Spoorwegbrug Kapelstraat/Edegemsestraat fietsers moeten in beide rijrichtingen een smalle strook delen. Bij regen staat deze strook bovendien vol plassen. Ook is er geen oversteekplaats om de fietsostrade op te rijden.
 3. Wouwstraat aanliggend tweerichtingsfietspad mag niet volgens het vademecum en hier is dit bovendien gecombineerd met dwarsparkeren. Automobilisten die deze parkeerplaatsen verlaten hebben geen zicht op aankomende fietsers en verwachten niet altijd dat deze uit beide richtingen kunnen komen. Bovendien is dit fietspad zeer smal (voor een dubbelrichtingsfietspad voorziet het vademecum minstens 3 meter) en liggen de klinkers er nog steeds slecht bij.
 4. Lintsesteenweg nog steeds een heel slecht fietspad (zie comfortmeting). Ook de kruispunten zijn hier een aandachtspunt. Vanuit de Boshoekstraat hebben automobilisten geen zicht op het tweerichtingsfietspad.
 5. Vredestraat veel autoverkeer en vaak te snel. Niet echt comfortabel, noch veilig voor fietsers.
 6. Eikenstraat/Dennenlaan veel sluipverkeer van en naar Meylweg in Kontich.

We vullen de lijst graag aan met een aantal andere belangrijke knelpunten die aangepakt moeten worden:

 1. Verschillende knelpunten op de fietsostrade
 2. Kruispunt Boechoutsesteenweg / Weldadigheidsstraat: dit is een belangrijke oversteekplaats voor schoolgaande jeugd
 3. Vraag naar volwaardige aansluiting van de fietsostrade op de Edegemsestraat met bijhorende veilige fietsoversteekplaats
 4. Veilige oplossing voor het fietskruispunt op de hoek van ’t Of in Hove: fietsostrade / Kasteelstraat / trage verbinding naar Mechelsesteenweg (dit is voor fietsers het onveiligste punt van Hove)
 5. Fietsvriendelijkere inrichting van de rotonde op de Vredestraat
 6. Onmogelijk maken sluipverkeer Boshoekstraat
 7. Weren sluipverkeer Leon Dumortierstraat, aanpak ondergrond en overgang fietspad naar gemengd verkeer
 8. Er zijn geen voorzieningen om met de fiets op de trein te geraken
 9. Er moet een oplossing komen voor fietsers die vanuit het centrum komen en de trein willen nemen. Er is geen fietsenstalling aan die kant en aan de andere kant geraken is moeilijk: de gemeente bracht recent verbodsborden aan om te fietsen op de stationsbrug, op de brug van de Kapelstraat is nauwelijks ruimte en die moet je delen met voetgangers, en er is geen oversteekplaats na de brug.

Kaart Fietsknelpunten Hove weergeven op een grotere kaart.

Onze gemeente heeft meerdere fietsknelpunten aangepakt. Het ene knelpunt misschien al wat beter dan het andere, maar in Hove is er duidelijk vooruitgang. Er blijven echter nog wel wat knelpunten die aangepakt moeten worden. Het zou mooi zijn als dat in een doorsproken actieplan gegoten kan worden.