Fietsrapport Kontich - 2014
Binnenwegen
Inhoud
Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet doorkan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak te niet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...  Meer info in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012, punt 2 Directheid.

Binnenwegen definiren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat. We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zijn niet opgenomen in deze studie.

Fietsersbond Azura vraagt al lang aandacht voor deze wegen met o.a. onze Binnenwegentochten, uitgave van de Slimmewegenkaart, acties voor opknappen van Trage Weg en uitbouw wandelknooppuntennetwerk.

Het doel van deze studie is triple:

 1. aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is;
 2. het gebruik van deze wegen promoten;
 3. aan de gemeente suggesties aanreiken om bijkomende binnenwegen te voorzien.

In de zomer van 2013 werd aan alle Kontichse verenigingen gevraagd een evaluatie te maken van de bestaande binnenwegen (groen op kaart). Dit onderzoek werd uitgebreid met alle trage wegen die bijvoorbeeld voorkomen op de Atlas van Buurtwegen maar die al lang niet meer toegankelijk zijn (rood op kaart). Fietsersbond heeft de evaluatie uitgebreid met bijkomende binnenwegen uit dit fietsrapport en ook met de extra binnenwegen die we nuttig achten.

In 2012 hebben wij de binnenwegen in Aartselaar, Edegem, Kontich en Mortsel gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
 1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ... 
 2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
 3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
 4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto’s, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
 5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering “waarheen leidt deze weg”

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

 1. Wegdek: Een binnenweg moet geen glad asfalt hebben. We geven al 2/2 vanaf 3,5/10 bij de comfortmeting. Een binnenweg die voor de gemiddelde fietser berijdbaar is, krijgt 1/2.  
 2. Breedte: Ook hier zijn we heel tolerant. Een binnenweg die meer dan 150 cm breed is, krijgt 2/2. Volgens het Vademecum moet een dubbelrichtingsfietspad minstens 200 cm breed zijn. We geven enkel 0/2 als er minder dan 100 cm ruimte beschikbaar is. Dergelijke wegen vragen al een voldoende vaardige fietser om te kunnen gebruiken. Niet alle fietsen kunnen dan nog gebruik maken van de binnenweg.
 3. Zichtbaarheid: Als er verlichting aanwezig is, wordt er minstens 1/2 gegeven. Het tweede beoordeelde aspect is de sociale controle. Een rechte doorsteek in een wijk krijgt een punt meer dan een weinig gebruikt weggetje in bosgebied.
 4. Aansluitingen: Hoe gebeuren de aansluitingen op de andere wegen. Zijn er hindernissen (boordstenen, goten, paaltjes, betonblokken, chicanes, ...) om op de binnenweg te geraken. Als er hindernissen staan, zijn ze dan voldoende verlicht en voorzien van reflectoren?
 5. Correcte signalisatie: Als een binnenweg deel uitmaakt van een intergemeentelijke fietsroute of een belangrijke verbinding vormt, wensen we een specifieke wegwijzers voor fietser. Als deze aanwezig is geven we 2/2, anders 0/2. Als we signalisatie niet noodzakelijk vinden, geven we 1/2. We controleren wel of de verkeersborden correct zijn. In 2012 gaven we 0/2 aan 'doodlopende straten' zonder het onderbord 'uitgezonderd fietsers'. In 2013 werden stickers toegevoegd zodat dit 'dooRlopende straten' werden.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om weten.

In 2014 werden de scores opnieuw gevalueerd.

Onderstaande kaart geeft het detail weer van Kontich-Centrum. Gebruik de scroll-pijltjes bovenaan links om u naar de juiste wijk te verplaatsen.

De lijnen van de binnenwegen hebben drie kleuren. De groene binnenwegen halen minstens 7/10. De blauwe binnenwegen halen minder punten en zijn dus vaak niet voor elke fietser geschikt. Dat betekent niet altijd dat het geen goede binnenweg is. De rode binnenwegen zijn voorstellen voor nieuwe binnenwegen. In vele gevallen zal er een GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt moeten worden.


Binnenwegen weergeven op een grotere kaart
 

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste resultaten per binnenweg.
 
Binnenweg Wijk Lengte  (m) Breedte  (cm) Score binnenweg Score trillingen meetfiets Type  wegbedekking
Comfort (max. 2) Breedte (max. 2) Zichtbaar-heid  (max. 2) Aanslui-tingen  (max. 2) Signali-satie  (max. 2) Totaal
Fietssnelweg Duffelshoek-Duffel Kazerne 1200 300 2 2 2 2 2 10   asfalt
Fietssnelweg station - Hove Kazerne 900 290 2 2 2 2 2 10 10,0 asfalt
Pierstraat n 4-10
(speeltuin naar N171)
Sint-Rita 50 250 2 2 2 2 2 10   beton
Fietsweg Groeningenlei - Tuiwijk (naast N171) Sint-Rita 130 250 2 2 2 2 2 10   beton
Bautersemstraat-Antwerpsestwg
(naast OCMW)
Centrum 40 200 2 2 2 2 1 9   asfalt
Kruisstraat (tussen
Rubensstraat en Drabstraat)
Centrum 40 300 400 2 2 2 2 1 9   klinkers
Rubensstraat-Mechelsesteenweg Centrum 20 300 2 2 2 2 1 9   klinkers
Kruisschanslei – Reepkenslei
(oude spoorwegberm)
Centrum 500 250 2 2 2 2 1 9 4,6 asfalt
Holle Eikaard - Konijnenveld Centrum 35 180 2 2 2 2 1 9   dalles
Bautersemstraat Kazerne 450 300 2 2 2 2 1 9 5,0 asfalt
Witte Stedeweg Kazerne 10 250 2 2 2 2 1 9   asfalt
Pierstraat – Tuinwijk
(naast N171)
Sint-Rita 600 250 2 2 2 2 1 9 7,9 beton
Bautersemstraat-Antwerpsestwg
(aan verkeerslichten)
Centrum 40 200 1 2 2 2 1 8   asfalt + slechte kasseistrook
Achteringang Colruyt Centrum 50 150 2 1 2 2 1 8   dalles
Drabstraat-Rubensstraat
(oude spoorwegberm)
Centrum 200 250 1 2 2 2 1 8 3,2 asfalt
Beemdenlaan - Ooststatiestraat Centrum 30 500 2 2 2 1 1 8   klinkers
Infanterielaan - station Kazerne 100 350 2 2 2 1 1 8   beton
Containerpark - Duffelsesteenweg Kazerne 80 200 1 2 2 2 1 8   klinkers
Fietsweg naast Van Uytsel Sint-Rita 700 200+400 2 2 1 2 1 8 3,9 asfalt
Ferdinand Maesstraat - Beeboshoek Waarloos 80 200 2 2 1 2 1 8   asfalt
Zilverbergstraat - Wijk Wild Veld Waarloos 30 250 2 2 2 1 1 8   asfalt
Beemdenlaan – Hofstraat Centrum 100 190 2 2 2 1 0 7   klinkers
Altenapark Centrum 200 175 2 2 1 1 1 7   aarde
Sleutelstraat-'s Herenlei Centrum 20 140 2 1 2 2 0 7   dalles
s Herenlei (Duffelsesteenweg-Nachtegaalstraat) Centrum 150 150 1 1 2 2 0 7 1,4 asfalt
sporthal-'s Herenlei Centrum 200 180 1 2 2 2 0 7   asfalt
Pastoor De Laetstraat - N1 Centrum 40 150 2 1 2 1 1 7   tegels 22x22
Dries - Ooststatiestraat Kazerne 35 150 2 1 2 1 1 7   dalles
Kapellekesbos - Langbosweg Kazerne 250 250 2 2 1 2 0 7 5,7 asfalt
Montfortstraat - Rodenbachlaan Kazerne 80 250 1 2 2 1 1 7   klinkers en dalles
Steenakker - Ooststatiestraat Kazerne 80 150 2 1 2 1 1 7   dalles
Broekbos Kazerne 250 250 1 2 1 2 1 7 1,8 grint
Groeninghelei-Expressweg
(oude spoorwegberm)
Sint-Rita 500 160 2 2 1 2 0 7 6,4 asfalt
Fietsweg Pannebossen Sint-Rita 750 200 1 2 1 2 1 7 0,0 asfalt + grind + aarde
Groeningenhof Zuid
(parallel met Groeningenlei)
Sint-Rita 700 400 1 2 1 2 1 7 3,2 asfalt + aarde
Groeningenhof West
(haaks op Groeningenlei)
Sint-Rita 600 300 1 2 1 2 1 7 2,1 asfalt, kasseien en grint
Achterstraat – Beekboshoek Waarloos 190 300 2 2 1 1 1 7   asfalt
Oude Waarloossteenweg - Bosstraat Waarloos 550 350 2 2 2 0 1 7   asfalt en steenpuin
Drabstraat-Kruisschanslei
(oude spoorwegberm)
Centrum 300 120 1 1 1 2 1 6 0,0 aarde
Staf Van Elsenlaan-
Oude Spoorwegberm
Centrum 100 150 1 1 1 2 1 6   aarde
Achter Patersboske
(kerk Kontich-Kazerne)
Kazerne 200 90 1 0 2 2 1 6   dalles
Duffelshoek - Duffelsestwg Kazerne 250 125 2 1 1 1 1 6   asfalt en dalles
Duffelshoek - Rodenbachlaan Kazerne 80 250 1 1 2 1 1 6   klinkers en dalles
Kapellekesbos - Klokkestraat Kazerne 550 250 1 2 1 2 0 6 0,0 aarde // asfalt // aarde
Kazernelaan - speeltuin Kazerne 30 120 1 1 2 1 1 6   dalles
einde Hof van Spruytlaan Kazerne 30 130 1 1 2 1 1 6   dalles en aarde en gras
Groeningenhof Oost
(haaks op Groeningenlei)
Sint-Rita 450 400 1 2 1 2 0 6 2,1 kasseien en asfalt
Rozengaard - Hoge Akker Kazerne 120 150 1 1 1 1 1 5   klinkers + aarde
Achter kerk Waarloos Waarloos 100 100 1 1 1 1 1 5   asfalt
Reepkenslei-N1
(oude spoorwegberm)
Centrum 200 150 1 1 1 1 0 4 0,4 aarde
Dennenlaan - achterzijde VDP Kazerne 150 100 1 1 0 1 1 4   aarde en gras
Ganzenbollaan - fietssnelweg Kazerne 70 80 1 0 1 1 1 4   aarde
Naast Hof van Spruyt Kazerne 350 150 1 1 1 1 0 4 1,1 grint
Vredestraat - N1 naast Ketele Kazerne 140 120 1 1 1 1 0 4   aarde
Over Zandbergen Sint-Rita 1600 200 0 2 1 1 0 4   zand + grint + steenslag
Maalderijstraat  Waarloos 800 120 350 0 1 1 1 1 4   zarde + gras + asfalt + klinkers
Duffelshoek - Duffelsestwg - Babbelkroonstraat Kazerne 150 25 100 1 0 1 1 0 3   aarde en grint
Fietssnelweg - achterzijde VDP Kazerne 300 110 0 1 0 1 1 3   aarde
Verbrande Hoevestraat - N1
(door veld)
Kazerne 70 50 0 0 1 1 1 3   omgeploegde aarde
Mandoerse Beek
(haaks op Groeningenlei)
Sint-Rita 550 50 400 0 1 0 2 0 3   aarde
Achterstraat (Kriekelaarstraat- Zwarthoutstraat) Waarloos 800 300 400 0 1 0 1 1 3   aarde + stenen + stukje asfalt
Pastoriestraat Waarloos 500 25 300 0 0 1 1 1 3   asfalt + aarde
Joris Olyslaegerslaan  -
Oude Spoorwegberm
Centrum 25 80 1 0 0 1 0 2   kiezel
Meylweg - achterzijde VDP Kazerne 300 50 0 0 0 1 1 2   aarde en modder
Tanghoflaan - Hondstraat Waarloos 300 90 250 1 0 0 1 0 2   aarde + asfalt
Nerenaard - Hondstraat Waarloos 300 90 250 1 0 0 1 0 2   dalles
Langs Vuyle Plas Sint-Rita 1800 50 400 0 0 0 1 0 1   asfalt + onverhard + gras
    20.595 204 65% 69% 67% 74% 40% 63%    

Bekijk de volledige resultaten in een pdf (eenvoudig afdrukbaar).

Kontich heeft veel doorsteken in de woonwijken. Dit zorgt voor snellere verplaatsingen van fietsers en voetgangers doorheen de wijken.

Ook in het buitengebied zijn er vele binnenwegen. Deze hebben ook een belangrijk recreatief karakter. Deze recreatieve routes worden echter ook gebruikt in de functionele verplaatsingen.

Binnenwegen in halfverharding moeten elk voorjaar een onderhoudsbeurt krijgen: opvullen van putten en indien nodig aanbrengen van nieuwe toplaag (grint of dolomiet).

Hierbij toch een lijstje van binnenwegen waar verbetering van het wegcomfort wenselijk is:

 • Verbrande Hoevestraat - N1: De oorspronkelijke binnenweg aan de rand van het veld is verdwenen bij de verkaveling in de Verbrande Hoevestraat. Sindsdien ontstaat er elke keer opnieuw een nieuwe binnenweg door het naastliggende veld. De weg wordt regelmatig omgeploegd en bemest, maar ontstaat binnen de paar weken. Aanleg van een verharde binnenweg is wenselijk, uiteraard in overleg met grondeigenaar en landbouwer.
 • Meylweg - fietsostrade: Het gedeelte het dichtste bij de Meylweg is te laag gelegen en dus vaak eerder een modderpoel. Een beperkte ophoging van een wandel- en fietsweg en aanbrengen van een toplaag is noodzakelijk.

Vermijd ook nutteloze hindernissen zoals paaltjes en betonblokken. Het heeft geen zin om aan beide einden paaltjes te voorzien. Een hindernis op n plaats is voldoende. Dergelijke hindernissen moeten goed zichtbaar zijn. Plaats de hindernissen dus best op een verlichte plaats en voorzie reflectoren op de hindernissen.

De meeste borden 'doodlopende straat' werden intussen voorzien van een sticker met een voetganger en een fietser en werden nu voor deze weggebruikers een 'dooRlopende straat'.

Bij drie binnenwegen hebben we ook borden 'privaat' ontmoet, nl. Pastoriestraat, Oude Waarloosesteenweg-Bosstraat en aan Kontichhof. Als deze wegen publiek toegankelijk zijn, vragen we om de borden 'privaat' te laten verwijderen.

We stellen voor om bijkomende binnenwegen te maken (zie kaart):

 • Groene ring: In de bufferstrook ten noorden van Kontich is er ruimte voor extra binnenwegen. We vragen in de eerste plaats een oost-west-route vertrekkend aan de fietssnelweg naast het spoor via een oude spoorwegberm. Ten westen van de N1, kan er gekozen worden voor een route die dichter aansluit bij de loop van de Edgemse Beek. Nabij het Molenbos vragen we een extra tunnel onder de E19.
 • Stadsrandbos: Het gebied ten westen van de E19 is voorzien als Stadsrandbos. Deze zone heeft extra binnenwegen nodig om het gebied beter toegankelijk te maken voor fietsers en wandelaars.
 • Broekbos: We hebben ook enkele extra fiets- en wandelwegen voorgesteld in dit gebied. We maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van de verschillende doodlopende wegen in dit gebied.

In de zomer van 2013 werd aan alle Kontichse verenigingen gevraagd een evaluatie te maken van de bestaande binnenwegen (groen op kaart). Dit onderzoek werd uitgebreid met alle trage wegen die bijvoorbeeld voorkomen op de Atlas van Buurtwegen maar die al lang niet meer toegankelijk zijn (rood op kaart). Fietsersbond heeft de evaluatie uitgebreid met bijkomende binnenwegen uit dit fietsrapport en ook met de extra binnenwegen die we nuttig achten.