Fietsrapport Kontich - 2024
Fietsparkeren
Inhoud
Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden, en niet alleen het voorwiel laten inschuiven.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen bij alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarnaast zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsstallingen aangewezen.

Waar langdurig gestald wordt (station, belangrijke OV-haltes, scholen enz ...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees meer in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018, bladzijden 7 en 8 "Onze tips voor fietsparkeervoorzieningen".

Fietsersbond afdelingen Edegem, Hove en Kontich deden al een screening van de fietsenstallingen in 2009; in 2012 volgt de opvolging.
Aartselaar en Boechout komen in 2012 met hun eerste screening. In 2018 werd het rapport opnieuw geactualiseerd. Lint neemt nu ook deel. In het najaar van 2023 en voorjaar van 2024 hebben we opnieuw alle fietsstallingen gecontroleerd.

Wij gaven een score aan alle publiek toegankelijke fietsenstallingen. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

  • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging
  • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
  • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
  • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
  • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen.

Om 2 of 3 te behalen op veiligheid moet het mogelijk zijn om het kader van de fiets met een slot vast te leggen. Een klassieke wielklem behaalt dus maximaal 1 op 3 voor veiligheid.

Om 2 of 3 te behalen op comfort moet de stalling enerzijds voldoende steun bieden en anderzijds moet de tussenafstand minstens 40 cm bedragen (conform Stallingswijzer, uitgave VSP 2001). Door de breder wordende fietsen vaak voorzien van fietstassen, is deze 40 cm veel te smal. De sturen staan dan wel op een verschillende hoogtes. Achteraan staan alle fietsen op gelijke hoogte.

De betrouwbaarheid van deze score is plus-minus 1 is. Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een icoon om de details en score te zien. We gebruiken de volgende iconen:
 
Prima stalling Stalling kan beter Ontbrekende stalling


Fietsparkeren weergeven op een grotere kaart

Bekijk het rekenblad voor de scores van de stallingen.

Er ontbreken stallingen aan de meeste speelterreinen. Nochtans wordt de fiets heel vaak gebruikt voor de verplaatsing naar een speelterrein. Het Berkenhof, nochtans het sociale hart van Waarloos, heeft geen enkele fietsstalling. In 2009 stond er nog wat oud ijzer. Aan cultuurcentrum Altena zijn er geen stallingen. In Mechelsesteenweg zijn er intussen al 48 plaatsen. Zeker de stalling op de doorsteek naar Drabstraat staat vaak overvol. In de Ferdinand Maesstraat werden er twee beugels geplaatst bij de veel gebruikte bushalte dichtbij de school. Er staat meestal een veelvoud van fietsen in de nabijheid. Ook in deze winkelstraat moeten er publieke stallingen voorzien worden nabij de winkels. In Waarloos zijn er amper fietsstallingen. Sommige eigenaars hebben een wielklem die amper gebruikt worden. Voor het station behouden we de waarden uit 2018. We zullen dit opnieuw beoordelen na de werken. 

Tijdens onze audit hebben we ook de private stallingen beoordeeld. We vinden dat een warenhuis, baanwinkel of restaurant dat parkeerplaatsen voor auto's heeft ook een fietsenstalling moet voorzien.

Alle warenhuizen hebben een stalling. Mooi!  De meeste baanwinkels, cafe's en restaurants hebben geen fietsstalling. Een mooie uitzondering hierop vormt de uitgebreide stalling met degelijke leunbeugels bij het winkelcomplex met ZEB, C&A, Bristol, Hetchi en Basic Fit.

De Kontichse score ligt lager door het hoge aantal baanwinkels, cafe's, restauranten en sportclubs zonder fietsenstalling.

In 2018 werden er 7 extra locaties beoordeeld. Er staan nog 31 locaties in de lijst waar we vinden dat een stalling nodig is. Zij zorgen ervoor dat de score maar heel langzaam stijgt. De score stijgt van 35% in 2012 over 36% in 2018 naar 43% in 2024.

Gelukkig hebben de beste stallingen ook de meeste plaatsen.

Bekijk de resultaten in een pdf (eenvoudig afdrukbaar).

De hoogste score gaat naar de fietsbeugels aan GASK, op hoek Witvrouwenveldstraat/Drabstraat en aan speelplein Beekboshoek. Ook de stalling aan het nieuwe winkelcomplex haalt 10 op 10.

De gemeente heeft ook mooie stallingen geplaatst in Kontich-Kazerne (Kapelstraat en omgeving). Zie foto rechts. Dezelfde stallingen werden ook voorzien in de Molenstraat.

We zouden ook graag degelijke publieke stallingen zien in de Ferdinand Maesstraat. We vragen ons ook af of er geen kleine publieke stalling voorzien kan worden op het Stationsplein (nabij Kreatos en slagerij Van Geyte) en op Duffelsesteenweg (aan winkels aan hoek met N1).

De gemeente heeft ook een aantal stallingen die best vervangen worden. De stallingen aan de bibliotheek zijn versleten. De decoratieve spiraaltjes bieden veel te weinig steun. Eigenlijk staan de fietsen er in de eerste plaats op hun poot.

Het Cultuurpunt Altena heeft enkel een stalling bij de serviceflats en niet in de omgeving van de kapel.

De meeste sportclubs hebben geen fietsenstalling. Er is zeker nood aan meer stallingen.

Alle warenhuizen hebben een eigen fietsenstalling. Colruyt en Delhaize hebben zelfs een heel goede stalling.

Bij de baanwinkels is de situatie veel slechter (met als enige positieve uitschieter de mooie stalling bij ZEB, C&A, Bristol, Hetchi en Basic Fit. De meeste baanwinkels hebben geen enkele voorziening voor fietsers.

Ook bij cafe's en restaurants hebben we quasi geen fietsstallingen gevonden.

We hebben 98 plaatsen bezocht waar we een fietsenstalling wensten te beoordelen. Op 31 plaatsen ontbrak de stalling. Aan 67 hebben we een score gegeven. Hiervan scoorden 33 stallingen goed (7/10 of beter). Dat zijn alvast 11 locaties meer dan in 2018 en liefst 18 locaties meer dan in 2012. We stellen ook een positieve evolutie vast. De score (inbegrepen 0/10 voor ontbrekende stallingen) is gestegen van 31% in 2012 over 36% in 2018 naar 45% in 2024. Nieuwe stallingen (Spoorwegstraat, Molenstraat, Halfdiep en nieuwe winkelcomplex met o.a. Hetchi) voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de stallingswijzer.

Maar er zijn ook in 2024 nog altijd 4 publieke plaatsen met een stalling die niet eens 5/10 haalt, namelijk Magdalenazaal, zaal Sint-Rita, bibliotheek en post. Aan Altenakapel en Berkenhof ontbreekt er zelfs een stalling.