Fietsrapport Kontich - 2018
Fietsrapport Kontich

Wat is anno 2018 de toestand van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid in Kontich?

Op die vraag gaf Fietsersbond afdeling Kontich een duidelijk antwoord in dit Fietsrapport.

Dit dossier fungeert als basis voor het nieuwe gemeentebestuur om een fietsvriendelijk beleid uit te bouwen.
Het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is daarbij de beste leidraad.

Bekijk ook onze voorstellen ter verhoging van de verkeersleefbaarheid langs de gewestwegen.

In het voorjaar van 2017 en voorjaar 2018 werden de luiken fietsparkeren, knelpunten en binnenwegen geactualiseerd. Een pagina met paaltjes werd toegevoegd aan dit Fietsrapport. Voor de comfortmeting stappen we in dit Fietsrapport over naar de meetresultaten met de nieuwste meetfiets. We gebruiken daarbij de resultaten van de Fietsbarometer uitgevoerd voor door Fietsersbond nationaal met steun van Provincie Antwerpen. De professionele meetfietser heeft ook de trillingen gemeten op de lokale fietspaden. Dit Fietsrapport bevat ook voor de eerste keer een luik fietsbeleid.

Luiken

Fietsrapport Kontich 2018 bestaat uit zes luiken:

Structuur
Het Kontichse fietsrapport werd op 6 juni 2018 voorgesteld aan het Kontichse publiek. We danken alle aanwezigen voor de ruime opkomst (ondanks het warme weer en de voetbal).

Voorafgaand aan het debat stelde Fietsersbond haar nieuwe fietsrapport voor.

Daarna volgde er nog een debat met vertegenwoordigers van vijf politieke partijen over fietsbeleid.

Wil je ook buiten dit fietsrapport op de hoogte blijven van Fietsersbond Kontich, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Je kan ook onze oudere nieuwsbrieven raadplegen.

 

Auteurs
Werkten mee aan dit rapport:
  • Koen Hardy
  • Bart Van der Spiegel
  • Tom Verbraeken
  • Mariette Verwimp