Fietsrapport Kontich - 2014
Knelpunten
Inhoud
Kontich heeft de voorbije jaren al vele investeringen uitgevoerd ten bate van de fietsers. Het meest opvallende is ongetwijfeld de heraanleg van de Molenstraat. Enkele jaren geleden was dit nog een smalle straat met autoverkeer in twee richtingen. De fietsers werd er weggedwongen. In de Molenstraat is er nu veel meer ruimte voor de fietser en dat zowel op de straat als in de vele nieuwe stallingen die in deze straat voorzien werden.

Er werden ook verschillende fietspaden vernieuwd. Soms gebeurde dat niet erg gelukkig. Zo belandde een nieuw fietspad helemaal bovenaan op onze knelpuntenlijst. Maar gelukkig zijn er ook betere voorbeelden. Het nieuwe fietspad in de Duffelsesteenweg (foto rechts) heeft bijvoorbeeld geen hinderlijke boordstenen en goten meer.

Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste redenen om de fiets te laten staan. Meer veiligheid zorgt voor meer fietsers. Een traject waar fietsers zich niet veilig voelen, of waar het comfort zodanig slecht is dat fietsers het mijden, wordt een knelpunt. Lees verder in het Fietsersbond Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2012, punt 3 Veiligheid.

Waar liggen de belangrijkste knelpunten volgens de gebruikers zelf? Om op die vraag een antwoord te vinden hielden wij van augustus 2011 tot maart 2012 een enquête [inmiddels beëindigd]. Elke Kontichse fietser, lid of geen lid, kon deze enquête invullen. Geïnteresseerden konden uit een selectie van 40 knelpunten (zie kaart hieronder) hun persoonlijke top 10 selecteren. We gebruikten de puntentelling van het Eurosong-festival: het grootste knelpunt kreeg 12 punten, het tweede 10, het derde 8 en daarna verder tot het tiende knelpunt dat nog 1 punt kreeg. 45 personen namen deel aan de enquête (20 leden en 25 niet-leden). Door de heraanleg van fietspaden in Kruisschanslei en Keizershoek (tussen N171 en Oever) werden beide fiches geschrapt.

Knelpunten Fietsersbond Kontich weergeven op een grotere kaart
Onderstaande tabel bevat een lijst met de 26 grootste knelpunten. Klik op de plaats en bekijk de knelpuntfiches. Of open pdf met de 26 knelpuntfiches.

Sinds 2012 zijn knelpuntfiches 15 en 18 volledig opgelost en dus geschrapt. Knelpuntfiches 11, 14, 16 en 21 werden beperkt aangepast. Knelpuntfiches 4, 6, 19, 20 en 24 werden vervangen door een nieuwe fiche.
 

  Waar? Wat? Hoe oplossen? Totaal
1 de Villermontstraat (N171 - N 173) Absurde oversteek Concept kruispunt verbeteren 169
2 Centrum Kontich-Centrum Te weinig ruimte voor fietsers Heraanleg (deels lopende) 150
3 Vijfhoek Kontich-Kazerne Hoe oversteken? Toevoegen fietspad en tweede oversteekplaats 129
4 Keizershoek (Agora - 171) Ontbreken fietspaden Heraanleg: fietspaden toevoegen 105
5 Centrum Kontich-Centrum Onvoldoende fietsstallingen in centrumstraten Fietsstallingen toevoegen 102
6 Stationsplein Deel van fietsostrade Veilige zone voorzien tot aan eerste muurtje 97
7 Fietspaden op vele kruispunten Goten en boordstenen; niet doorlopend Plaats per plaats aanpakken en verbeteren 97
8 Kon. Astridlaan Slecht fietspad (smal, slecht, dubbelrichting) Heraanleg (reeds voorzien) 97
9 N173 (kruispunt de Villermontstraat) Oversteekbaarheid Schrappen tweede rijvak aan oversteekplaats 92
10 de Villermontstraat (N171 - Edegemsestwg.) Ontbreken fietspad Aanleg in verlengde bestaande fietspaden 83
11 Pauwhoevestraat - Wildemanstraat Sluipverkeer en te snel Hindernissen, enkel richtingen, paaltjes, versmallen, … 75
12 Mechelsesteenweg (N1 - GASK) Ontbreken fietspaden Heraanleg: fietspaden toevoegen 74
13 Ooststatiestraat (N1 - station) Slecht fietspad (slecht, deels dubbelrichting) Heraanleg 71
14 Meylweg Sluipverkeer Hindernissen, paaltjes, … 69
15 Kruisschanslei Knelpunt opgelost Nieuwe fietspaden 66
16 Edegemsesteenweg Slecht fietspad (smal, slecht, dubbelrichting) Heraanleg (mag dubbelrichting blijven) 65
17 Duffelsesteenweg (Pronkenbergstr. - N1) Ontbreken fietspad richting Kontich-Centrum Aanleg en aanpassen kruispunt met Pronkenbergstraat 61
18 Keizershoek (N171 - Oever) Knelpunt opgelost Nieuwe fietspaden 59
19 Ooststatiestraat (Hofstraat - N1) Auto's op fietspad Parkeerverbod één zijde, schilderen parkeerplaatsen 49
20 Hofstraat Ontbreken fietspaden Fietspaden of fietssuggestiestroken toevoegen 45
21 Kapelstraat Asverschuiving Heraanleg 40
22 Kontichse zandbergen (Molenbos) Ontbreken fietsweg naar en langs gebied Fietswegen voorzien in halfverharding 38
23 Vredestraat Ontbreken fietspaden Fietspaden of fietssuggestiestroken toevoegen 31
24 Drabstraat (N171 - Keizershoek) Slecht fietspad (smal, slecht, dubbelrichting) Heraanleg 31
25 Pierstraat (St. Rita - Oever) Fietspad te smal Heraanleg of ontdubbelen 30
26 E19 Oversteekbaarheid  Fietstunnel voorzien naast Edegemse Beek 27
Deze knelpunten staan gerangschikt startend bij het belangrijkste knelpunt. De volgorde werd bepaald door een enquête. Dit geeft een momentopname. We zijn er wel van overtuigd dat bovenstaande 26 knelpunten door velen als een ernstig knelpunt beschouwd worden, waarvoor een spoedige oplossing wenselijk is. We beseffen echter ook dat het niet realistisch is om alle knelpunten in enkele jaren weg te werken.