Fietsrapport Kontich - 2024
Knelpunten
Inhoud
Kontich heeft de voorbije jaren al vele investeringen uitgevoerd ten bate van de fietsers. Van de knelpunten uit het fietsrapport 2018 werden er 8 opgelost en voor 3 knelpunten worden de werken nog in 2024 uitgevoerd.

De verdwijnpaal in de Ooststatiestraat moet na de werken in de Koningin Astridlaan terug omhoog. Daarnaast zijn nog andere maatregelen nodig om de centrumstraten autoluwer te maken. Dit zorgt voor een aangenamere omgeving voor voetgangers en fietsers en is nodig om gemengd verkeer toe te kunnen laten.

De huidige knelpuntenlijst is gebaseerd op de oorspronkelijke knelpuntenlijst uit 2018. Sommige knelpunten zijn intussen opgelost en werden dus verwijderd. Anderen werden samengevoegd. In de plaats daarvan hebben we enkele extra knelpunten toegevoegd.


Knelpunten Fietsersbond Kontich weergeven op een grotere kaart
 
 
Alle knelpuntenfiches.

Opsplitsing per thema:

Opsplitsing per wijk:

Voor de volgende knelpunten is een heraanleg lopende: heraanleg Stationsplein, heraanleg fietspaden langs Doornstraat en Koningin Astridlaan.

We beseffen dat het niet realistisch is om alle knelpunten in enkele jaren weg te werken. In de vorige bestuursperiode werden oplossingen uitgewerkt voor Edegemsesteenweg, de Villermontstraat en het stuk Ooststatiestraat (tussen Kauwlei en N1). Ook de oversteekbaarheid van de N1 aan de grens met Edegem werd verbeerd.

Er moeten per bestuursperiode meer knelpunten weggewerkt worden enkel en alleen om de huidige groei van het fietsverkeer te kunnen volgen. Willen we nog meer mensen overtuigen om minder de auto te nemen, zal men meer moeten investeren in fietsinfrastructuur en in het wegwerken van knelpunten voor de fietsers. Vooral het autoluwer maken van wegen met gemengd verkeer moet een prioriteit worden. We denken hierbij aan sluiproutes (zoals Meylweg en Pauwhoevestraat) en ook van alle doorgangsstraten in Kontich-Centrum.