Fietsrapport Lint - 2024
  
Binnenwegen
Inhoud

Als fietser kan je vaak een binnenweg nemen waar het bredere verkeer niet door kan en zo op een aangename manier recht op je doel afrijden.
Dit voordeel wordt vaak teniet gedaan als die weg slecht berijdbaar is of door allerhande passageproblemen, of simpelweg omdat je de binnenweg niet weet liggen ...

Binnenwegen definiëren wij als wegen en paden die quasi vrij zijn van autoverkeer (b.v. doorsteken, trage wegen en straten met een autoknip), maar wel ergens naartoe leiden, dus nuttig zijn voor meer gebruikers dan de bewoners van een enkele straat.
We gaan ervan uit dat op deze binnenwegen mag gefietst worden. Wandelwegen in parken zoals Fort V, Park Centrum en Romeinse Put zijn niet opgenomen in deze studie.

Het doel van deze studie is dubbel: enerzijds aan de wegbeheerder een beter onderhoud en heraanleg vragen waar het nodig is; anderzijds het gebruik van deze wegen promoten.

In 2024 hebben wij de binnenwegen in Lint gefotografeerd, gemeten en gescoord op veiligheid, comfort en onderhoud in vijf aspecten:
  1. Wegdek: berijdbaarheid en onderhoud van het materiaal, met problemen zoals putten, wortelopdruk, drempels, hol wegprofiel, losliggende takken en bladeren ...
  2. Breedte die netto berijdbaar is met passageproblemen door hagen, struiken, te veel paaltjes of andere afsluitingen
  3. Zichtbaarheid: scherpe bochten, verlichting ontbreekt, onveiligheidsgevoel, geen sociale controle
  4. Aansluitingen: sluipverkeer, geparkeerde auto's, onverhoeds rijbaan oprijden, passageproblemen bij de aansluitng
  5. Correcte signalisatie (verkeersborden) en, indien nuttig, bewegwijzering 'waarheen leidt deze weg'

Voor deze vijf aspecten gaven we elke binnenweg 0, 1 of 2 punten, om te komen tot een totaalscore op 10.

Naast de score, die afhangt van de zorgen door de wegbeheerder, beschrijven we voor elke weg de ligging, verdeeld in drie aspecten: bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid.
Die aspecten worden niet gescoord, want ze liggen in principe vast, maar zijn wel goed om te weten.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle binnenwegen:
- De groene lijnen zijn bestaande binnenwegen die meer dan 7/10 scoren.
- De oranje lijnen scoren tussen 4 en 7.
- De rode lijnen zijn de binnenwegen met ernstige problemen.

Op dezelfe kaart zijn de paaltjes aangebracht:
- De rode markering is wanneer een paaltje niet nuttig is en weg hoort te gaan
- De oranje markering is als er een paaltje is, die relevant is maar waarbij er gebreken zijn.
- De groene markering zou aangebracht worden indien het paaltje in orde zou zijn.

Klik op een lijn om de details en score en de voornaamste aandachtspunten te zien.
De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken. Meestal kan je dan nog verder naar rechts klikken voor bijkomende foto's.
De detailscore van elke binnenweg vind je in een afzonderlijke tabel.


Bekijk Binnenwegen - Fietsrapport Lint op een grotere kaart

De volledige inventaris van de binnenwegen zie je in de tabel hieronder. Je vindt daarin voor elke binnenweg de basisgegevens en de detailscores. Daarna de (niet gescoorde) aspecten bruikbaarheid, omrijfactor en aantrekkelijkheid. Rechts vind je meer duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.

Bekijk tabel Binnenwegen - Fietsrapport Lint in een nieuw venster

Algemeen

We bespreken hier 29 bestaande binnenwegen.

Als totaalscore komen ze uit op 60%.
De specifieke scores zijn: wegdek 53%, breedte 67%, zichtbaarheid 66%, aansluitingen 60% en signalisatie 53%.

De volgende aspecten zouden een grote verbetering zijn:

  • Storende paaltjes weghalen of verplaatsen
  • Als men paaltjes laat staan, moeten rijlijnen voor extra veiligheid zorgen, zeker noodzakelijk voor groepen fietsers
  • Binnenwegen een naam geven en bewegwijzering voorzien
  • Een veilige oversteekplaats voorzien als de binnenweg uitgeeft op een iets drukkere straat
Verbinding Zevenhuizenstraat-LIndelei

Deze weg is een heel belangrijke weg om de recreatiezone te verbinden met het centrum van Lint. Zeker tijdens de weekends maar ook op andere momenten is het erg druk op de fietsostrade. Die binnenweg zou een welgekome ontlasting zijn van de fietsostrade. Voor jeugdverenigingen is het een belangrijke weg om het centrum vlot te bereiken. Momenteel is de weg noch berijdbaar, noch begaanbaar door wateroverlast.

Kortom

Wij verwachten van het Gemeentebestuur een helder beleid voor kwaliteit en promotie van binnenwegen. Wij blijven de situatie opvolgen.


Voor meer info kan u ons contacteren op lint@fietsersbond.be. Meldingen zijn altijd welkom.