Fietsrapport Lint - 2024
  
Fietsparkeren
Inhoud

Een fietser verwacht, net als een automobilist, aan zijn bestemming een veilige en comfortabele fietsparking. In een goede stalling kan een fiets op zijn minst met het kader aan een vast voorwerp bevestigd worden, en niet alleen het voorwiel laten inschuiven.

Een fietsparking hoort bij alle publiek toegankelijke bestemmingen met een eigen autoparking, niet alleen alle publieke instellingen maar ook bijvoorbeeld aan grote winkels en sportclubs. Daarbij zijn in winkelstraten verspreide kleinschalige fietsbeugels aangewezen. Waar langdurig gestald wordt (station, belangrijke OV-haltes, avondscholen, enz...) moet de stalling overdekt en verlicht zijn.

Lees ook het Memorandum voor de verkiezingen 2024 van de Fietsersbond.

Fietsersbond Azura doet screeningen van de fietsenstallingen sinds 2009. Wij presenteren hier de actuele toestand van voorjaar 2024.

Wij tonen hier alle publiek toegankelijke fietsenstallingen met foto en score op 10. Waar een stalling gewenst is maar ontbreekt, blijft de score 0.

De score wordt opgebouwd als volgt:

  • 1 punt voor ligging t.o.v. de bestemming: 1= ok, 0= te ver, slecht bereikbaar of onlogische ligging of overrijdbaar door auto�s of moeilijke passage te voet
  • 2 punten voor capaciteit: 2= ruim genoeg; 1= soms volzet; 0= vaak volzet (bij normaal gebruik)
  • 3 punten voor veiligheid: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: betreft vooral het vastklinken van de fiets en sociale controle
  • 3 punten voor comfort: 3= prima, 2= goed, 1= matig, 0= slecht: steun aan de fiets, tussenruimte, overdekt en verlicht indien nodig
  • 1 punt voor onderhoud: 1= ok, 0= ophoping vuil, bladeren of vervormd of verroest ...

Het totaal geeft een score op 10, waarbij de veiligheid en comfort zwaar doorwegen.

Om 2 of 3 te behalen op veiligheid moet het mogelijk zijn om het kader van de fiets met een slot vast te leggen. Een klassieke wielklem behaalt dus maximaal 1 op 3 voor veiligheid.
Om 2 of 3 te behalen op comfort moet de stalling enerzijds voldoende steun bieden en anderzijds moet de tussenafstand minstens 40 cm bedragen (conform Stallingswijzer, uitgave VSP 2001).

Een score van 5/10 = ergens tussen 4 en 6, en dus niet zeker een geslaagde stalling. In de samenvatting zijn de goed scorende stallingen (7 of meer) tegenover de rest geplaatst.

Daarnaast tellen we het aantal beschikbare plaatsen per stalling, in THEORIE (bv aantal wielklemmen) en in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan. Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

Meer uitleg over ons scoresysteem vindt u hier.

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle stallingen. Klik op een icoon om de details en score te zien. De foto's in de beschrijving worden vergroot door erop te klikken.

Legende:
   Parking met score 7 of hoger: prima!    Parking met score lager dan 7: kan beter...    Ontbrekende parking


Bekijk Fietsrapport Lint - Fietsparkeren op een grotere kaart


Je vindt per wijk alle fietsparkeerplaatsen met telkens de scores voor ligging, capaciteit, veiligheid, comfort, onderhoud en een totaalscore. Je vindt telkens ook wat duiding bij de scores. Onze prioriteiten zijn ingekleurd.
Bekijk tabel Fietsrapport Lint - Fietsparkeren in een nieuw venster
Algemeen

We komen op 51 locaties, dat is 17 (33%!) meer dan in 2018.
In 2018 hadden we 5 plaatsen met een goede stalling (score minstens 7), en nu al 12, dat is een heel mooie vooruitgang. Op minstens 8 plaatsen ontbreekt er nog een stalling. Die plaatsen zijn met een nul meegerekend.
De totaalscore is voor Lint wel gedaald - van 45% in 2018 naar 43% in 2024. Deze daling is vooral te verklaren doordat er heel wat fietsenstallingen bijgekomen zijn, die helaas vaak een lage score halen.

De specifieke scores zijn: ligging 80%, capaciteit 52%, veiligheid 43%, comfort 22% en onderhoud 49%. Zie tabel.

We moeten helaas vaststellen dat niet iedereen weet hoe een degelijke fietsenstalling eruit moet zien. De stallingen, die de gemeente nieuw aangelegd heeft, scoren over het algemeen goed. Toch zijn we nog niet waar we willen geraken. Bovenop willen we pleiten voor voldoende fietsenstallingen voor “speciale fietsen”. De bakfiets is ondertussen steeds meer ingeburgerd, maar er zijn ook transportfietsen, fietsen met dikkere banden, enz. Ook deze fietsen hebben nood aan degelijke stallingen

Uitbatingen met parking

Bij de "uitbatingen met parking": winkels, sportclubs, praktijken, enz, zien we dat er heel wat meer fietsenstallingen aangelegd zijn. Doorgaans zijn helaas die van een slechte kwaliteit en beperkt het zich tot het neerleggen van een setje wielklemmen. We willen vragen de gemeente om dwingend toe te zien dat de nodige fietsparkeerplaatsen worden voorzien.

Winkelstraten

In winkelstraten, waar wij leunbeugels dicht bij de winkels verwachten, is de situatie doorgaans erg zwak. Dit leidt ertoe dat fietsen gestald worden op het voetpad waardoor de doorgang bemoeilijkt wordt voor voetgangers.

Schoolpoort

Aan de schoolpoort van basis- en kleuterschool hebben wachtende ouders een stalling nodig met steun (kinderen achterop zetten) en ruimte (bakfietsen). Geen enkele school heeft zulke stalling.

Openbaar vervoer

Er zijn in totaal 12 stallingen die we bekeken hebben. Bij 3 bushaltes ontbreken er fietsenstallingen, bij 5 beperkt de stalling zich tot wat wielklemmen. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken is het daar extra belangrijk om te zorgen voor confortabele, veilige en overdekte stallingen.

Publieke plaatsen

Bij het uitbouwen van een fietsparkeerbeleid is het uiteraard heel belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Er zijn 14 publieke plaatsen waar een fietsenstalling aanwezig is, één waar het gewenst is. Een aantal plaatsen zijn mooie voorbeelden: aan de Witte Merel, op het Oudstrijdersplein, voor de kerk en aan het klimaatbos. Helaas zijn er nog teveel plaatsen waar de fietsenstalling zich beperkt tot wat wielklemmen. Lint is een levendige gemeente met tal van evenementen. Op somminge momenten zijn er extra fietsenstallingen aanwezig, op andere momenten, helaas niet. Het zou ook aangewezen zijn dat die extra fietsenstallingen bij evenementen van sportclubs, ed gebruikt kunnen worden.

Thuisparkeren

Deze studie bekeek alle publieke bestemmingen, maar er zijn ook inwoners die thuis moeilijk hun fiets goed kunnen parkeren. Auto's krijgen parkeerruimte; voor fietsen is er nergens plaats. Bovendien zal het vanaf de herfst 2025 verboden zijn om fietsen op voetpaden te stallen, als daardoor de vrije doorgang smaller dan 1,50 m wordt. Daarom vragen wij aandacht voor buurtstallingen, voortuinstallingen en bouwvoorschriften. De behoefte is groot in straten met gesloten bebouwing zonder voortuin en kleinschalige appartementsgebouwen. Als bewoners hiervoor een oplossing vragen, zou het gemeentebestuur hen een keuze kunnen voorleggen: Gesloten fietsboxen, eventueel met huurprijs Verspreide beugels. Autoparkeerplaats omvormen tot 8 fietsparkeerpaatsen. Voortuinstallingen: waar de voortuin de enige mogelijkheid is om fietsen thuis te parkeren, moet soepel worden omgegaan met bouwvergunningen voor aanleg van een overdekte fietsenberging. Bij nieuwbouwprojecten voor woningen is vaak te weinig aandacht voor het thuis stallen van fietsen.

Kortom

Wij verwachten van het gemeentebestuur een helder beleid voor fietsparkeren met consequente keuzes. De gemeente moet, met de hulp van de Fietsersbond, enerzijds het goede voorbeeld geven en anderzijds de handelaars en andere uitbaters aansporen (en verplichten) tot het plaatsen van degelijke fietsenstallingen. Door mooie, veilige en comfortabele fietsparkings te voorzien, worden mensen aangemoedigd om met de fiets te gaan winkelen, sporten, ontspannen ...

Voor meer info kan u ons contacteren op lint@fietsersbond.be. Meldingen zijn altijd welkom.