Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen - oktober 2012
Voor een fietsvriendelijk lokaal beleid
Memorandum gemeenteraadsverkiezingen - 14 oktober 2012
Roel De Cleen - Stef Leroy

Fietsersbond vzw
www.fietsersbond.be

Londenstraat 15
1050 Brussel

Boomgaardstraat 22/57
2600 Berchem

Voor de Fietsersbond is de fietser de basisschakel van duurzame mobiliteit. Op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau ijveren we voor een integraal fietsbeleid. Op lokaal niveau werken zestig vrijwilligersafdelingen aan een fietsvriendelijke leefomgeving. Daarnaast is er een uitgebreid vormingsaanbod onder het motto ‘Levenslang leren’ en motiveert de Fietsersbond via ‘Bike to Work’ werknemers om naar het werk te fietsen. De Fietsersbond telt 7000 leden in Vlaanderen en Brussel en vertegenwoordigt zo 23 500 fietsers.

 

Meer dan tachtig procent van onze verplaatsingen met de fiets zijn korter dan vijf kilometer. Ze spelen zich dus vooral af op het lokale niveau. Elke gemeente heeft de sleutels van een succesvol structureel fietsbeleid bovendien zelf in handen. Het aanleggen van fietsinfrastructuur en het nemen van doordachte maatregelen om het fietsgebruik te vergroten, vraagt immers slechts een beperkte coördinatie met de hogere overheid of met aanbieders van openbaar vervoer. Fietsinvesteringen kosten daarenboven minder dan investeringen voor de auto en garanderen een betere mobiliteit. De verantwoordelijkheid voor een fietsvriendelijk lokaal beleid ligt dus vooral bij de gemeente.

Een fietsvriendelijk beleid heeft als doel het gebruik van de fiets te bevorderen en tegelijk de veiligheid en aantrekkelijkheid van het fietsgebruik te vergroten. Een fietsvriendelijke en leefbare gemeente heeft bijzondere aandacht voor het school- en woon-werkverkeer en erkent het belang van winkelende en recreatieve fietsers. Het gemeentebestuur kijkt er naar de toekomst en houdt rekening met nieuwe vervoersvormen zoals elektrische fietsen, bakfietsen en fietskarren.

Een succesvol fietsbeleid vraagt meer dan enkel fietspaden en steunt op vijf hoofdeisen: een planmatige aanpak, directheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid.